13 utmaningar

13 utmaningar gällande online-undervisning

Som en del av SILO-projektet genomfördes våren 2022 en Delphi-studie kring utmaningar med distansutbildning enligt lärarkåren vid BTH. Ett resultat av studien är artikeln ”The relative importance of distance education challenges to instructors in higher education – A ranking-type Delphi study” där de 13 viktigaste utmaningar rangordnades enligt BTH’s lärares uppfattning om hur viktig utmaningen är. Baserat på de 13 utmaningar samlades lösningar och åtgärdar in bland BTH’s lärare, vid UHR temacaféer samt i samarbete med övriga åtta lärosäten som deltog i projektet.

Lösningar och åtgärdar finns beskrivet och exemplifierat i detta material. Vi publicerar samtliga förslag på lösningar varefter men börjar med topp tre.

Bild på dokument

Kontakt

Emil Folino
Förste Universitetsadjunkt
emil.folino@bth.se
Telefon: 0455 – 38 57 32

 

 

Jonas Knutsson
Pedagogisk utvecklare
jonas.knutsson@bth.se
Telefon: 0455 – 38 53 10

Henrik Sällberg
Universitetslektor
henrik.sällberg@bth.se
Telefon: 0455 – 38 56 13