Email och direkta meddelanden

Email och direkta meddelanden

I online-lärande är det av central vikt att engagera studenterna i lärprocessen. Ett effektivt studentengagemang är nödvändigt för att öka procentandelen som fullgör kursen (Moriera, 2020). Email ska inte heller ses som först och främst en kommunikations-kanal, en strategisk användning av email kan också förstärka lärmiljön (Hassini, 2006; Ziden & Rahman, 2013).

En fördel med e-mail är att du kan skicka meddelande till en stor grupp studenter på samma gång (Moriera, 2020). Även om du använder samma text uppfattas e-mailet som specifikt och personligt av varje student. E-mail kan också användas för att skicka en akut eller viktig uppmaning till handling. Med andra ord kan du genom att använda e-mail engagera dina studenter genom att be dem göra något på online-lärplattformen. När du använder e-mail i online-lärandet blir det viktigt att åtfölja en logisk progression (Moriera, 2020). Engagera studenterna i övningsmönster som hjälper dem att tillgodogöra sig kursen online på det bästa och mest effektiva sättet. Du kan öka komplexiteten av e-mailen, steg för steg, så länge som du tar dig tid att kolla återkopplingen på varje e-mail.

 

Hassini, E. (2006). Student–instructor communication: The role of email. Computers & Education, 47(1): 29-40

Moriera, I. Blog: <https://www.docebo.com/blog/use-emails-in-online-training-elearning/> Downloaded 26 September, 2020.

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×