Grupparbete

Grupparbete

Till skillnad från online-seminarier kan grupparbe­ten online ske asynkront, på samma sätt som under en kurs på campus. Studenterna måste ges en chans att kommunicera via video, röst och i skrift. Gör Zoom (eller någon annan videoplattform) tillgäng­lig för studenterna för diskussioner och delning av material. Det finns flera verktyg tillgängliga för samarbeten. Se till att definiera vad som är obligato­riskt och vad som inte är det. Gruppuppgiften måste var väl definierad för att avlägsna möjliga hinder i arbets­flödet. Det är viktigt att konstruera delbara uppgifter i en grupparbetesuppgift så att studenterna kan klara av att dela upp arbetet mellan dem på ett lämpligt sätt. Det är dessutom viktigt att klargöra hur grupp­uppgiften ska presenteras och hur resultat och presentationer kommer att bedömas.

Forslund Frykedal, K. (2008). Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete – om ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer. Linköping Studies of Behavioural Science.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×