Intuitiv navigering

Intuitiv navigering

Ofta tenderer kursens startsida att bli statisk och stel. Det är klokt att göra den mer interaktiv och att uppdatera informationen veckovis då detta ökar studenternas engagemang (Clark & Mayer, 2011). En alltför informativ och ständigt förändrad start-sida kan dock skapa en överbelastning av information och kan leda till förvirring (Clark & Mayer, 2011). Knepet är att balansera mer allmän information, såsom “den här studieveckan ligger fokus på…,” vis-à-vis detaljer om tillhandahållet innehåll (typiskt då via modulfunktionen i Canvas). Tänk också noga igenom användningen av ikoner, länkar och text. Hur kommer användningen av dessa ikoner, länkar och text hjälpa studenterna i deras lärprocess? 

Skapa klarhet genom att dela upp materialet i hanterbara stycken (Baldwin & Ching, 2019). Dessa “stycken” kan baseras på tid (veckor), typ av innehåll (föreläsning vs. workshop eller handledning), eller delar av dessa. Undvik att lägga upp stora mängder av material uppdelat i fragment utan att använda en mappstruktur. Att använda ett system med olika mappar gör det enklare för studenterna att gå tillbaka i kursmaterialet (t.ex. en plats under moduler som “Föreläsning 1 om Y, vecka X” kan skapas. Denna kan vara klickbar för tillgång av filer så som inspelade föreläsningar, texter, powerpoint presentationer och liknande). 

 

Referenser

Richardson, Lisa Theresa, ”Does Online Course Design Encourage Attrition? Assessing Usability Factors in Learning Management Systems” (2011). Dissertations. 428. https://aquila.usm.edu/dissertations/

Treloar. A. (2002). Requirements for online teaching and learning at Deakin University: a case study.  In A. Ellis (Eds.) AusWeb02: The web enabled global village: Proceedings of the 8th Australian World Wide Web Conference, Southern Cross University, Lismore, N.S.W.

Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. Hoboken: John Wiley & Sons, Incorporated. 

Martin, F., Rithaupt, A., Kumar, S. and Burhrani, K. (2019). Award-winning faculty online teaching practices: Course design, assessment and evaluation and facilitation. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2019.04.001

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×