Intuitiv navigering

Intuitiv navigering

Spelar det roll? Forskning har över tid visat att design av en kurssites huvudsida och underliggande sidor påverkar studenters prestationer (Treloar, 2002; Richardson, 2011; Martin et al., 2019). Detta avser både hur enkelt det är för studenter att hitta kursmaterial (undervisningsmaterial, information om examination, feedback på examination) (Jaggars & Xu, 2016) och hur levande kurssiten är under kursens gång (Clark and Mayer, 2016) . I nedan videos diskuteras hur intuitiv navigering kan uppnås.

 

Videos

Huvudsidan: välja Light, medium, eller  avancerad design

Underliggande sidor: Värdet av att hålla det enkelt

 

Referenser

Richardson, Lisa Theresa, ”Does Online Course Design Encourage Attrition? Assessing Usability Factors in Learning Management Systems” (2011). Dissertations. 428. https://aquila.usm.edu/dissertations/

Treloar. A. (2002). Requirements for online teaching and learning at Deakin University: a case study.  In A. Ellis (Eds.) AusWeb02: The web enabled global village: Proceedings of the 8th Australian World Wide Web Conference, Southern Cross University, Lismore, N.S.W.

Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. Hoboken: John Wiley & Sons, Incorporated. 

Martin, F., Rithaupt, A., Kumar, S. and Burhrani, K. (2019). Award-winning faculty online teaching practices: Course design, assessment and evaluation and facilitation. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2019.04.001

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×