Självstudier

Självstudier

I en online-kurs förväntas studenter­na utföra självstudier i hög utsträckning. Tillägnandet av kunskap sker genom genomgångar av kurslitteraturen, artiklar inom området, videos och andra källor. Det kan vara en utmaning att motivera studenterna till självstudier. För många studenter är självstudier en hög tröskel som man behöver komma över. För att kunna hjälpa studenterna att strukturera sina studier är det viktigt att vara medveten om studen­ternas situation och att definiera omfattningen och ordningen av kursmaterialet. Varför är det viktigt att läsa litteraturen? Vad ska läsas och när? Vad är obligatoriskt? Hur kommer kunskapen att bedömas? Se också till att allt kursmaterial finns tillgängligt i förväg, och under hela kursperioden.

En frågesport (quiz) är ett lämpligt verktyg för att mäta den tillägnade kunskapen och förstärka läref­fekter (Ziden & Rahman, 2013). Det kan fungera som ett diagnostiskt test för läraren som vill få vetskap om studenternas tillägnande av ett kun­skapsområdet. Det kan också fungera som en bedömningsform. En frågesport (quiz) kan vara ett verktyg för lärande, särskilt om studenterna upp­muntras att göra quizzet flera gånger till dess att en viss nivå av förståelse har nåtts.

Ziden, A. A., & Rahman, M. F. (2013). Using SMS Quiz in Teaching and Learning. Campus-Wide Information Systems.