Skapa en lärgemenskap

Skapa en lärgemenskap

I enlighet med studier av Vygotskij och andra senare teoretiker inom den sociokulturella traditionen (se t.ex., Säljö, 2000) förutsätter författarna till den här guiden att lärande främst sker i det sociala utbytet mellan individer. På campus sker de här utbytena mellan lärare och studenter och mellan student och student spontant, utan planering. I en online-miljö där studenter ofta är åtskilda både vad det gäller tid och rum måste sådana utbyten planeras noggrant. Sociala utbyten är avgörande då de främjar en gemenskap. En annan viktig aspekt när det gäller att främja gemenskap är att vara aktiv som lärare (Berry, 2019). Hammond (2000) beskriver olika katalysatorer som kan användas när man skapar en gemenskap, varav en är att bjuda in studenter från tidigare kurstillfällen för att stötta den nya studentgruppen.

I följande avsnitt utforskar vi olika sätt att uppmuntra kommunikationen lärare-till-student och student-till-student. Dessa sätt inkluderar email och direkta meddelanden, forum, uppgifter och feedback, chatt och också videokonferenser och ”hangouts”.

 

Berry, S. (2019). Teaching to Connect: Community-Building Strategies for the Virtual Classroom. Online Learning, 23(1): 164-183.

Hammond, M. (2000). Communication within on-line forums: the opportunities, the constraints and the value of a communicative approach. Computers & Education, 35(4): 251-262.

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Prisma.

 

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×