Skriftligt material

Skriftligt material

Online-lärande sker asynkront. Studenterna är utspridda geografiskt och över tidszoner. Det talar för att det skriftliga materialet (t.ex. uppgifts­beskrivningar, labbguider och övningar) behöver vara detaljerat och väl genomarbetat. Kom ihåg att studenterna inte alltid kommer att ha möjlig­het att ställa frågor. För varje kursmodul bör det finnas kurslitteratur och relaterad läsning, skrivna övningsexempel och beskrivningar av uppgifter och krav. Genom användning av den här grundläg­gande strukturen kan studenterna lättare fokusera på de förväntade lärandemålen och engagera sig i läraktiviteterna. Exempel på kursstrukturer finns på dbwebb.se där programmet för webbprogrammering har publicerat sitt material.

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×