Synkrona Föreläsningar

Synkrona föreläsningar

Online-kurser kan vara en ensam upplevelse för studenter, och de redogör ofta för att man inte
känner ett samband eller sammanhang jämfört med lektioner som sker ansikte-mot-ansikte. Lärarnärvaron i en online-kurs är en utmaning och kräver nya sätt för lärarna när det gäller att knyta
an till studenterna (Fayer, 2017). Ett sätt att engagera studenterna till ett social sammanhang är att ge första introduktionsföreläsningen online på ett interaktivt sätt. Under synkrona föreläsningar bör du komma ihåg att lämna utrymme för frågor och diskussioner. Zoom har en inbyggd funktion där läraren kan ställa frågor som studenten kan svara på anonymt.

Som tidigare nämnts är ”flipped classroom” ett utmärkt sätt att öka studentaktiviteterna, där studenterna förbereder sig genom att titta på videos och läsa kurslitteraturen innan mötet. Det ger läraren möjlighet att öka studenternas aktivitet och frigör tid för en mer aktiv miljö under de synkrona föreläsningarna.

I en online-kurs är det en god idé att arrangera återkommande interaktiva föreläsningar eller seminarier veckovis för att engagera och motivera studenterna, svara på deras frågor och uppmuntra dem till att reflektera över kursinnehållet för att stimulera djupinlärning. Frågorna kan skickas antingen före föreläsningen eller under mötena.

Planering av synkrona föreläsningar

  • Bekanta dig med Zoom på förhand. Utforska alla inställnings- och valmöjligheter.
  • Be studenterna att sätta på sin webbkamera och ha ljudet på under föreläsningen.
  • Använd vägledningen från BTH, Uppförandekod, för Zoom och dela denna med studenterna.
  • Adressera studenterna genom att använda deras namn; engagera och interagera med dem (Clark & Mayer, 2016).
  • Förbered och lämna tid för improvisation; studenterna kan lätt föra innehållet framåt genom sina frågor.
  • Bjud in gäster till föreläsningarna, presentera nya idéer och begrepp.

Fayer, L. (2017). A Multi-Case Study of Student Perceptions of Instructor- Created Videos in Online Courses. International Journal Scholarship Technology Enhanced Learning,1(2): 67-90.

Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. Hoboken: John Wiley & Sons, Incorporated.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×