Synliga lärandemål

Synliga lärandemål

Medan traditionell undervisning som utförs ansikte mot ansikte i hög grad vilar på effektiviteten av undervisningen och lärarnas reglering av kursinne-hållet så är planeringen och utformandet av kurs-sajten av central vikt i online-lärande (Al-Adwan, et al. 2013). Det är avgörande för studenters tillfredsställelse och motivation (Eom & Ashill, 2016; Jaggars & Xu, 2016; Abdelmaaboud, et al. 2020). Tillsammans med interaktiva undervisningsformer och en undervisningsplan som uppmuntrar inter- aktion mellan kurskamrater är kursutformandet och lärmaterial avgörande när det gäller att öka studenters lärande (Eom & Ashill, 2016; Goh, et al. 2016). Uppbyggnaden av en online-kurs utgör den faktiska lärmiljön för din kurs (Horzum, 2015). Kursens uppbyggnad består av två viktiga komponenter:

(1) Kursmål/förväntningar
(2) Kursens infrastruktur 

Det första komponenten (1) omfattar lärandemål, tajming och ordningen av aktiviteter. Den andra komponenten (2) pekar på användbarheten av kursens webbsajt och organiseringen av kursmaterialet i logiska och begripliga komponenter. Förutom de ovan nämnda viktiga komponenterna finns det andra aspekter som måste beaktas. Baldwin och Ching (2019) identifierar följande element som är av central betydelse: 

 • Lärandemål finns tillgängliga 
 • Förväntningar gällande kvaliteten på kommunikation och deltagande tillhandahålls 
 • Överenskommelser är fastställda gällande förväntningar på beteende 
 • Interaktion student till student stöds 
 • Kommunikation och aktiviteter används för att bygga gemenskap 
 • Rubriker för betygsatta uppgifter tillhandahålls 
 • Teknik används för att främja lärandeengagemang 
 • Kontaktinformation till lärare framgår 
 • Länkar till institutionens tjänster tillhandahålls 
 • Bedömningar är anpassade till målen 
 • Navigationen är intuitiv 

Jagger och Xu (2016) uttrycker detta något annorlunda och kanske mindre detaljerat. De hävdar att kurser som eftersträvar hög kvalitet bör ha: 

 • Tydligt formulerade lärandemål. 
 • Ett välorganiserat innehåll. 
 • En variation av möjligheter för interpersonella aktiviteter. 
 • En effektiv användning av teknik. 

Oberoende av vilken struktur du använder är uppbyggnaden av kursen ett sätt att stimulera studentlärandet och stödja effektiviteten hos lärarna. Den bör struktureras för att ge stöd åt inkluderingen av kursmaterial och kursinteraktion medan den samtidigt bör harmoniera med lärarnas tidspress och budgetbegränsningar. Detta kräver noggrann eftertanke och en del tid bör läggas på planering och implementering av kursuppbyggnaden. I den mängd av väl beprövade erfarenheter som har utvecklats vid BTH har vi identifierat följande centrala aspekter när det gäller uppbyggnaden av kurser: 

Synliga lärandemål 

Studenterna bör informeras i början av kursen om lärandemål och på vilket sätt dessa länkar till lärandeaktiviteter och kursmaterialet. Även om detta ses som självklart för lärare, är de här sambanden ofta långt ifrån lika tydliga för studenter. Om studenterna görs medvetna om hur lärandemålen hänger ihop med kursmaterialet och lärandeaktiviteterna ökar deras engagemang och motivation. 

 

LÄSTIPS

Baldwin, S.J. & Ching, Y-H. (2019). An online course design checklist: development and users’ perceptions. Journal of Computing in Higher Education, 31(3): 156-172. doi: 10.1007/s12528-018-9199-8

Jaggars, S., & Xu, D. (2016). How do online course design features influence student performance? Computers and Education, 95: 270-284. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.01.014

Phillips, J.J. and Phillips, P.P. (2008), Beyond Learning Objectives: Develop Measurable Objectives That Link to the Bottom Line ASTD PressBirmingham, AL.

Osueke, B., Mekonnen, B., & Stanton, J. D. (2018). How undergraduate science students use learning objectives to studyJournal of Microbiology and Biology Education, 19(2), 1–8. doi: 10.1128/jmbe.v19i2.1510

 

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×