Tekniken som resurs för lärande

Tekniken som resurs för lärande

Mjukvara för kommunikation (t.ex., Zoom) är central vid online-undervisning. Hur goda dina intentioner än är tenderar studenter att bli mindre engagerade och motiverade utan synlighet av läraren (Jaggars et al, 2013). Att ladda upp en massa videomaterial som skapats externt, till exempel, kan ge en uppfattning om en självstudiekurs. Var noga med att ladda upp sådant material sparsamt. 

Jobba med din egen synlighet genom att spela in föreläsningar eller genom att möta studenterna i klassen via Zoom eller andra verktyg. Inbyggda verktyg i Canvas, såsom frågesporter och självtester (även om de inte betygsätts), uppfattas ofta som roliga och motiverar studenterna i deras lärprocess. Det är därför en bra idé att testa olika verktyg, t.ex. att använda surfplattor, gröna skärmar eller att testa nya Canvas-alternativ. Att testa bör alltid ske i liten skala och åtföljas av diskussioner med studenterna om idén bakom testandet av verktyget, tillsammans med en formell eller informell utvärdering av verktyget. Vilka var fördelarna respektive nackdelarna med verktyget? Hur uppfattade studenterna verktyget som stöd i lärprocessen? 

 

Lästips

C.C. Robinson, H. Hullinger
New benchmarks in higher education: Student engagement in online learning
Journal of Education for Business, 84 (2) (2008), pp. 101-108

Pu-Shih Daniel Chen, Amber D. Lambert, Kevin R. Guidry,
Engaging online learners: The impact of Web-based learning technology on college student engagement, Computers & Education, Volume 54, Issue 4,
2010, Pages 1222-1232,
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.11.008.

Kobayashı, M . (2017). Students’ Media Preferences in Online Learning . Turkish Online Journal of Distance Education , 18 (3) , 4-15 . DOI: 10.17718/tojde.328925

Mary Herring, Matthew Koehler and Punya Mishra (2016). Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) for educators. 2nd edition, Routledge.

Päivikki Jääskelä, Päivi Häkkinen & Helena Rasku-Puttonen (2017) Teacher Beliefs Regarding Learning, Pedagogy, and the Use of Technology in Higher Education, Journal of Research on Technology in Education, 49:3-4, 198-211, DOI: 10.1080/15391523.2017.1343691

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×