Tekniken som resurs för lärande

Tekniken som resurs för lärande

Vilka verktyg bör användas? Onlinekurser innebär nyttjande av learning management system, men också av specifika Internetbaserade pedagogiska verktyg. Överlag visar forskning att applicering av teknopedagogiska verktyg (e.g., wacom, miro, mentimeter, Zoom, LMS-funktioner) har positiv effekt på studenters studiemotivation och lärande (se Herring, Koehler & Mishra, 2016 för review av litteratur). Samtidigt varierar lärares attityd till och användning av teknopedagogik i onlineundervisning (Jääskelä et al., 2017). Asynkront förinspelat material  har rapporterats ha positiv effekt på studenters kritiska tänkande och applicering av tillgodogjorda kunskaper (Robinson and Hullinger, 2008). Annan forskning visar att mängden teknologiska verktyg (inklusive helt nya verktyg för studenterna)  som används i en kurs är positivt korrelerat med studenters engagemang (Pu-Shih et al., 2010). Samtidigt finns det ett otal teknopedagogiska verktyg och forskning visar tvetydiga resultat avseende om studenter föredrar användning av avancerade framför enklare sådana verktyg i onlinekurser(Kobayashi, 2017). I nedan videos fördjupar vi resonemangen hur man ska välja teknopedagogiska verktyg för en kurs.

 

Videos

Att finna och välja teknopedagogiska verktyg för din kurs.

Lästips

C.C. Robinson, H. Hullinger

New benchmarks in higher education: Student engagement in online learning
Journal of Education for Business, 84 (2) (2008), pp. 101-108
Pu-Shih Daniel Chen, Amber D. Lambert, Kevin R. Guidry,
Engaging online learners: The impact of Web-based learning technology on college student engagement, Computers & Education, Volume 54, Issue 4,
2010, Pages 1222-1232,
https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.11.008.

Kobayashı, M . (2017). Students’ Media Preferences in Online Learning . Turkish Online Journal of Distance Education , 18 (3) , 4-15 . DOI: 10.17718/tojde.328925

Mary Herring, Matthew Koehler and Punya Mishra (2016). Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) for educators. 2nd edition, Routledge.

Päivikki Jääskelä, Päivi Häkkinen & Helena Rasku-Puttonen (2017) Teacher Beliefs Regarding Learning, Pedagogy, and the Use of Technology in Higher Education, Journal of Research on Technology in Education, 49:3-4, 198-211, DOI: 10.1080/15391523.2017.1343691

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×