Tidpunkt för publicering av innehåll

Tidpunkt för lansering av kursinnehåll

 Det finns två olika metoder, som kan ses som motsatta när man ser dem i ett sammanhang. Den första innebär att du släpper allt kursmaterial, inklusive t.ex. inspelade föreläsningar och tentamensuppgifter innan eller när kursen börjar. Den andra metoden innebär att du släpper kursmaterial kontinuerligt under kursens gång. 

Oavsett vilken metod du väljer bör du fundera noga innan du väljer och utvärdera resultaten efter varje kurs, t.ex. genom att integrera frågor om kursuppbyggnaden i kursutvärderingen. 

Metoden ”släppa allt på en gång” har två fördelar:

  • Studenterna kan fritt välja när de ska studera vad under kursens gång
  • Studenterna kan lättare förstå hur olika delar av kursen hänger samman då de får en överblick.

Metoden ”släppa materialet allt eftersom” har två fördelar:

  • Du som lärare kan kontrollera ordningen och därmed progressionen av teori och innehåll gällande moduler så att studenterna kan assimilera detta på ett sätt som gynnar inlärningen.
  • Du minimerar risken för att studenter inte är på ”samma sida” på grund av att de tagit del av olika delar av materialet under en viss tidsperiod. Detta kan minimera att frågor om olika ämnen ställs samtidigt, öka studenternas interaktion och fullgörande av tentamensuppgifterna.

 

LÄSTIPS

Mullaney, T., & Reich, J. (2015). Staggered Versus All-At-Once Content Release in Massive Open Online Courses: Evaluating a Natural Experiment. Proceedings of the Second (2015) ACM Conference on Learning @ Scale, 185194. http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1145/2724660.2724663.

Martin F,  and Whitmer JC (2016) Applying learning analytics to investigate timed release in online learning. Technol Knowl Learning 21(1):59–74 doi: 10.1007/s10758-015-9261-9

Zhang, J.Y. X. ZhangQ. Zou, and S. Huang2018. “What Learning Analytics Tells Us: Group Behavior Analysis and Individual Learning Diagnosis Based on Long-Term and Large-Scale Data.” Educational Technology & Society.

Ifenthaler, D., Gibson, D., & Dobozy, E. (2018). Informing learning design through analytics: Applying network graph analysis. Australasian Journal of Educational Technology, 34(2). https://doi.org/10.14742/ajet.3767

 

 

 

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×