Videokonferenser och ”hangouts”

Videokonferenser och ”hangouts”

Video är ett rikt format som kan användas synkront vid en-till-många lärande eller många-till-många lärande (Al-Samarraie, 2019). En fördel med videos är att vi både kan se och höra lärare och studenter. Men detta kan också vara en nackdel, särskilt om alltför många personer pratar på samma gång. Använd videokonferensformatet för undervisnings-metoder då det är lämpligt och dra nytta av formatets styrkor. Den viktigaste komponenten är ljudet (investera i en ordentlig mikrofon!) En annan viktig komponent är ljuset.

New York University (NYU) har en resurssida där man presenterar några ”best practices” för videokonferenser.

Dessa lämpar sig särskilt väl för hybrida miljöer (när både studenter på campus och online-studenter deltar i samma kurs) och de inkluderar följande:

• Jobba för att överbrygga de sociala barriärerna mellan studenter som sitter i olika grupper i olika rum genom att:

–Lär dig alla studenters namn (uppmuntra studenterna till att skriva sina namn på skärmen).

–Tilltala studenter från alla (geografiska)platser.–Fråga dem som sitter på distans likväl som de i klassrummet om någon har en fråga.

–Be studenterna på en plats att kommentera åsikter, svar, etc. som erbjuds av studenter på en annan plats.

–Sätt upp projektgrupper som kan fungera över de olika platserna under terminen.

–Undvik samtal med människor i ditt rum medan studenter eller lärare på distans pratar.

• Förstå att du och dina studenter filmas som i en TV-studio mer eller mindre hela tiden. Tänk på de grundläggande aspekterna av röstaktiverade mikrofoner (det är lättare att få till en dialog när en person i taget pratar, jämfört med när det är någon som avbryter) och påpeka kamerans förmåga att presentera signifikant ljus och mörk kontrast (undvik att bära starkt kontrasterande-, eller enbart ljusa eller mörka kläder).

• Etablera och kommunicera de grundläggande reglerna och riktlinjerna för etiketten vid videokonferenser.

• Försäkra dig om att det material som du planerar att distribuera i ditt fysiska klassrum också finns tillgängligt online för studenterna som befinner sig på andra platser.

• Se till att du känner till andra mer öppna for-mer av kommunikation som kan gå förlorade i klassrummet som hålls genom videokonferens, såsom kroppsspråk som signalerar förvirring eller obehag.

 

Al-Samarraie, H. (2019). A scoping review of videoconferencing systems in higher education: Learning paradigms, opportunities, and challenges. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(3):121-140.

 

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×