Inbjudan och anmälan

Lärarlärdom

Inbjudan och anmälan

 

Konferensen är ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Högskolan Kristianstad (HKR) och Malmö universitet (Mau). Medarbetare vid övriga lärosäten i Lärosäten Syd är även välkomna att delta.

Konferensen är utformad som en traditionell akademisk konferens med presentationer av forsknings- eller utvecklingsprojekt med efterföljande diskussion, rundabords-samtal kring underbyggd frågeställning, best practice-presentationer baserade på reflekterad erfarenhet,  två presentationer av våra huvudtalare samt en gemensam avslutning. Genom att presentera bidrar du till den gemensamma lärarlärdomen och det blir möjligt för deltagarna att ta del av och utveckla det högskolepedagogiska ämnesområdet. Efter konferensen ges möjligheter att publicera ett fullständigt paper i konferensproceedings.

Årets konferens kommer att genomföras dels på campus Karlskrona men även delvis digitalt via Zoom. Vi kan ta emot 50 deltagare på campus. Vid fler anmälda till campus har deltagare från de arrangerande lärosätena förtur.

Vi önskar att alla presentatörer deltar på plats på campus Karlskrona.

Konferensen är avgiftsfri.

Skicka in abstract

Vem får lämna in bidrag?
Om du är undervisande lärare eller doktorand, pedagogisk utvecklare, bibliotekarier eller på annat sätt är intresserad av att utveckla din kunskap om utbildningskvalitet och lärande i högre utbildning är du välkommen att lämna in ditt bidrag. Du måste dessutom ha din anställning på, eller samarbeta med något lärosäte i Lärosäten Syd.

Antagningskriterier
För alla presentationsformer ska ett abstract på max 300 ord skickas in. Det antagna abstractet görs tillgängligt för konferensdeltagarna innan konferensen på konferensens webbsida.

Bedömarna kommer att beakta:

  • Relevans för konferensen.
  • Potential att stödja utvecklingen i högre utbildning.
  • Klart uttryckt högskolepedagogisk fråga/problemställning och genomförande.
  • Slutsatser eller reflekterande resonemang.

Abstract som anknyter till konferensens tema prioriteras då urval måste göras.
Bedömningen görs utifrån den sessionstyp som önskats. Arrangörerna kan, om det så bedöms, ändra presentationsform för bidraget.

Bidragen genomgår en peer review.

Sista dag att skicka in abstract är den 30 maj.

Skicka in ditt abstract här

Anmäl dig till konferensen

Sista dag att anmäla sig till konferensen är den 9 augusti.

Länk till anmälningsformuläret

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×