Algebra & Geometri

Forskargruppen Algebra & Geometri

Inom forskargruppen Algebra & Geometri bedrivs forskning främst inom områdena icke-associativ algebra, icke-kommutativ algebra och icke-kommutativ geometri.

De strukturer som studeras inkluderar (men är ej begränsade till):

  • Gruppgraderade ringar och i synnerhet epsilon-starkt graderade ringar, inkl. Leavitt path algebras
  • Korsprodukter och partiella gruppverkningar
  • Kvantgrupper
  • Ore-utvidgningar (associativa / icke-associativa)
  • Principalbuntar

Händelser

Forskare

Johan Richter

Johan Richter
Universitetslektor/docent

Stefan Wagner

Stefan Wagner
Biträdande professor/Prodekan

Johan Öinert

Johan Öinert
Professor

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×