Därför ska du välja BTH

Därför ska du välja BTH

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har ett nationellt uppdrag att bidra med kunskap, kompetens och innovation, och vår verksamhet präglas i hög grad av internationalisering.

BTH är ett tydligt profilerat lärosäte med ett tydligt fokus på samhällets digitalisering och hållbarhet.

Vi bedriver världsledande forskning inom mjukvaruutveckling och strategisk hållbar utveckling. För närvarande står forskningen för en tredjedel av BTH:s verksamhet och vi har ambitionen att öka denna andel ännu mer. Genom att klicka här kan du läsa mer om vår forskning.

BTH präglas av närhet och flexibilitet och agerar snabbt när omvärlden förändras. Vår styrka ligger i våra medarbetare och studenter, och tillsammans skapar vi en inbjudande och inspirerande lärande- och arbetsmiljö som präglas av öppenhet, nyfikenhet och respekt.

BTH erbjuder en attraktiv och hållbar arbetsmiljö. Som statlig myndighet kan vi ge våra medarbetare ett antal förmåner och stöd som sträcker sig utöver dem som är gemensamma för alla svenska arbetsgivare. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete säkerställer en hållbar arbetsplats för all personal. Klicka på länken för att läsa mer om vår BTH:s attraktiva arbetsmiljö.

Vi samverkar med det omgivande samhället och är en drivande aktör både regionalt och nationellt. Det nära samarbetet med näringsliv och samhälle genomsyrar vår utbildning och forskning på regional, nationell och internationell nivå. Mer information om våra samarbeten hittar du via länken här.

BTH har ett starkt externt engagemang och många strategiska samarbetspartner. Dessa inkluderar till exempel företag som Ericsson, Volvo, Telenor, NKT och Lindéngruppen, men även en mängd offentliga myndigheter och organisationer.

Vi har en unik placering mitt i skärgården. Vårt campus ligger vid strandkanten och erbjuder en skön balans mellan arbete och fritid, här kan du göra karriär och samtidigt njuta i avkopplande skärgårdsmiljöer – en miljö som Unesco har utsett till ett av sju biosfärområden i Sverige.