Lär känna oss

Lär känna oss

BTH är en kunskapsdriven organisation med fokus på nytta och tillämpning, och som sådan är vi en drivkraft i omställningen till ett hållbart och mer digitalt samhälle. 

Vår vision är:

En bättre värld genom kunskap, kompetens och innovation inom digitalisering och hållbarhet.

Vår utbildning

Våra utbildningar är professionsinriktade och vänder sig till såväl nationella som internationella studenter. Utbildningen genomförs i nära samverkan med omgivningen och fokuserar på samhällets framtida behov och lösningar.

BTH erbjuder utbildningar inom följande områden:

 • Ingenjörsutbildningar
 • Datavetenskap
 • Digitala medier
 • Hälsa och vård
 • Industriell ekonomi, ledarskap och hållbarhet
 • Marin teknik och maskinteknik
 • Mjukvaruutveckling
 • Planeringsarkitekt
 • Spelteknik
 • Master- och magisterutbildningar
 • Högskoleförberedande utbildningar

Läs mer om BTH:s utbildningar.

Vår forskning

Vid BTH finns två fakulteter – fakulteten för datavetenskap och fakulteten för teknikvetenskaper.

Fokus för BTH:s forskning är samhällets behov och utmaningar och den bedrivs därför ofta i nära samarbete med näringsliv och samhälle.

BTH bedriver forskning inom nio områden:

 • Datavetenskap
 • Fysisk planering
 • Industriell ekonomi och management
 • Maskinteknik
 • Matematik med tillämpningar
 • Strategisk hållbar utveckling
 • Programvaruteknik
 • Systemteknik
 • Tillämpad hälsoteknik

Läs mer om BTH:s forskning.

Det internationella BTH

Vi erbjuder en internationell miljö och en öppen atmosfär med möjlighet att knyta kontakter och bygga nätverk.

BTH har idag ett 100-tal samarbeten med lärosäten inom Europa och ett 35-tal samarbeten utanför Europa. Det innebär att avtal finns med lärosäten över en stor del av världen och flertalet internationella samarbeten både vad det gäller grundutbildning och forskning.

Så här arbetar vi

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×