Möt några av våra anställda

Möt några av våra anställda

Våra anställda är viktiga för oss eftersom de bidrar till att våra studenter får värdefull kunskap och en spännande tid på högskolan. Som en högskola behöver vi också bidra till att hitta lösningar på de utmaningar som samhället står inför.

På den här sidan kan du läsa korta intervjuer om hur våra anställda hittade till BTH, deras karriärutveckling och deras erfarenheter av att bo och leva i Blekinge.

Viktor Kelkkanen
Doktorand, institutionen för datavetenskap                        

Viktor Kelkkanen är från Dalarna och flyttade till Karlskrona 2011 för att läsa Civilingenjör i spel- och mjukvaruteknik. Kort efter examen kom han tillbaka till BTH igen för att plugga till en doktorsexamen i datavetenskap.

Vad var dina första tankar när du läste jobbannonsen för din anställning?

Min motivation att söka tjänsten som doktorand på BTH var att det skulle vara roligt att arbeta med avancerad teknik och hjälpa till att lösa komplexa problem i mjukvara.

Vad handlar ditt arbete om?

Mitt forskningsämne handlar om fjärrendering för VR och mitt viktigaste arbete med undervisning har varit i C-programmering. Jag ser fram emot att arbeta med programmering på en produkt som känns meningsfull för mig och som används i ett sammanhang som kräver högpresterande mjukvara. Mitt nuvarande mål är att arbeta med mjukvaruutveckling med ett fantastiskt team på en högpresterande och meningsfull produkt. Min erfarenhet är att BTH är en väldigt fri och öppen arbetsplats med många möjligheter att forma sin egen väg.

Har du några tips/råd till sökande som väljer samma akademiska karriärväg?

Att doktorera kan kännas lite ensamt ibland och är ett uthållighetsprov. Under tiden kan dina studievänner tjäna multiplar av din lön inom industrin. Så var redo och försök hålla dig motiverad. Källorna till motivation är individuella, men överlag tror jag att det är viktigt att ha flera källor och åtminstone en sak som inte kommer att försvinna under de fem åren. Om den saken är ett bibehållet intresse för ämnet är det bra, men det kan också vara något enkelt som bara ett löfte att du skulle avsluta.

För att få fram bra forskning rekommenderar jag att du lär dig mer om hur vetenskap fungerar på djupet och att du försöker arbeta med de viktigaste problemen inom ditt forskningsområde. Försök också att plocka upp ingenjörskunskaper längs vägen, det kommer att hjälpa när du gör experiment och är värdefullt även utanför akademin.

Vilka är fördelarna med att doktorera?

När det gäller lön så är den lägre än branschstandard såklart, men man är också ganska mycket student och får mest betalt för att lära sig. Ett unikt sätt att skaffa värdefull erfarenhet inom akademin är att undervisa i ett ämne som värderas inom industrin, detta kan också ge dig sällsynt kunskap på expertnivå. Om du går tillbaka till industrin, är det förmodligen bäst att hitta någon plats som uppskattar den specifika kunskap som du fått från doktorand. Därför tycker jag att det är viktigt att studierna är tätt kopplade till verkliga problem och att den inhämtade kunskapen kan översättas till värde både inom och utanför akademin.

Hur upplever du kulturen och arbetsmiljön på BTH?

Det finns en hög nivå av frihet och en vänlig miljö.

Carolina Bergeling
Universitetslektor, institutionen för matematik och naturvetenskap

Carolina Bergeling arbetar som universitetslektor i reglerteknik. Innan hon började på BTH bodde hon i Malmö och jobbade som postdoc vid Lunds universitet. I grunden är hon civilingenjör i teknisk fysik och har disputerat i reglerteknik vid Lunds universitet.

Vad var dina första tankar när du läste jobbannonsen för din anställning?

Härligt med en annons som förespråkar vikten av forskning OCH undervisning!

Hur upplevde du dina första månader på BTH och i Karlskrona?

Välkomnande och spännande såklart, då allt var nytt. Kom snabbt in i gemenskapen och kände tidigt att jag kunde bidra till verksamheten. BTH har ett nära samarbete med närliggande industri vilket har gett mig möjligheten till nya spännande samarbeten. Enklare att leva som småbarnsfamilj då pendlingstid minskade och vardagslivet förenklades. Den ständiga närheten till naturen, med skärgården som granne, förgyller livet.

Varför valde du att söka anställningen/göra karriär på BTH?

Möjligheten att, på ett sätt som kändes rimligt för mig, kunna kombinera akademisk karriär med ett rikt familjeliv. Kände en förståelse för mina önskemål och behov som forskare men även som småbarnsförälder.

Vad tänkte du när du sökte dig till BTH, vad avgjorde valet och hur ser du på skillnaden mellan att arbeta på BTH och din föregående anställning?

Mindre stress då varje arbetssituation blir något mindre omfattande (mindre studentgrupper och närmare till kollegor inom högskolans organisation). Jag såg även möjligheten att få påverka och delta i organisationen i stort, vilket inte är lika enkelt vid ett större lärosäte. Som ensam lärare i mitt ämne har jag även stor möjlighet att påverka hur jag vill bedriva undervisningen.

Hur upplever du Karlskrona? Livskvalitet, aktiviteter, boende, kultur?

Underbart – vilken pärla alltså. Lugnare tempo, magisk natur och mycket barnvänligt. Känner mig redan som en karlskronit.