Nationellt Undervattentekniskt Centrum (NUC)

Nationellt Undervattenstekniskt Centrum

Undervattensteknik är en nationell angelägenhet där Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga behöver stärkas. I Karlskrona finns en unik miljö och kompetens inom marin teknik. Försvarsmakten, Kustbevakningen, NKT, Saab och Blue Science Park med 15 medlemmar i klustret för marin teknik i samverkan med BTH.

BTH har forskning inom tillämpningsområdet undervattensteknik med doktorander som samverkar med myndigheter, samhälle och näringsliv. Samtidigt har BTH nyligen startat en civilingenjörsutbildning i marin teknik som ett led i att ytterligare stärka kompetensen. Försvarsminister Peter Hultqvist invigde Nationellt Undervattenstekniskt Centrum, NUC, den 24 april 2018.

Läs mer:

Kontaktperson: