Centrumbildningar

Centrumbildningar

En centrumbildning vid BTH är en särskild samverkansorganisation med det övergripande syftet att kunna adressera områden och frågor som ligger i gränslandet mellan olika discipliner vid BTH. Centralt för en centrumbildning är därför förmågan att kunna nyttiggöra och utveckla kompetens från olika kunskapsområden för en tvärvetenskaplig lösning på prioriterade frågor. En centrumbildning utgör även en arena som möjliggör ett nära samarbete mellan såväl olika discipliner inom BTH som mellan BTH och externa parter.

Verksamheten i en centrumbildning sker därför i samverkan med omgivningen och bidrar till kompletta kunskapsmiljöer. Genom en centrumbildning kan BTH adressera specifika samhällsutmaningar och möjliggöra att högskolan lämnar betydelsefulla kunskapsbidrag och innovationer inom angelägna områden. En centrumbildning kan även utgöra en plattform för att söka externa forskningsmedel där externa parter på ett naturligt sätt deltar i formulering och lösning av gemensamma problemställningar.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×