Marin teknik

Marin teknik

Vid BTH:s campus i världsarvs- och örlogsstaden Karlskrona bedrivs forskning och utbildning inom tillämpningsområdet undervattensteknik i samverkan med företag och organisationer, huvudsakligen i närområdet, inom den marina sektorn. Efterfrågan på rätt kompetens inom marin teknik och undervattensteknik är stor, och i syfte att bygga upp ett kunskapscenter där BTH kan vara en länk mellan forskning, näringsliv och myndigheter bildades våren 2018  Nationellt Undervattenstekniskt Centrum, NUC. Övriga medlemmar i nätverket är Försvarsmakten, Kustbevakningen, FMV, Saab Kockums, NKT, Blue Science Park och Karlskrona kommun.

personal

Oskar Frånberg
Universitetslektor/docent

Mårten Silvanius
Industridoktorand Sjöstridsskolan

 

Martin Gredehall
Universitetsadjunkt/doktorand

Andreas Olsson
Doktorand

Johan Hjortsberg
Universitetsadjunkt


Kent Cronholm
Industridoktorand NKT

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×