Marin teknik

Marin teknik

Vid BTH:s campus i världsarvs- och örlogsstaden Karlskrona bedrivs forskning och utbildning inom tillämpningsområdet undervattensteknik i samverkan med företag och organisationer, huvudsakligen i närområdet, inom den marina sektorn. Efterfrågan på rätt kompetens inom marin teknik och undervattensteknik är stor, och i syfte att bygga upp ett kunskapscenter där BTH kan vara en länk mellan forskning, näringsliv och myndigheter bildades våren 2018  Nationellt Undervattenstekniskt Centrum, NUC. Övriga medlemmar i nätverket är Försvarsmakten, Kustbevakningen, FMV, Saab Kockums, NKT, Blue Science Park och Karlskrona kommun.

Personal

Oskar Frånberg
Universitetslektor/docent


Kent Cronholm
Industridoktorand NKT

 

Carolina Bergeling
Universitetslektor

 

Johan Hjortsberg
Universitetsadjunkt

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×