BTH och Sjöstridsskolan i nära samarbete

Foto från Sjöstridsskolan

BTH och Sjöstridsskolan i Karlskrona har inlett ett samarbete inom flera områden. Syftet är att nyttja varandras kunskaper och att utbyta erfarenheter. Samarbetet gäller både personal och studenter.

BTH och Sjöstridsskolan har samarbetat sedan 2016 och samarbetet växer för varje år. Idag sker samarbeten inom följande områden:

  • marin teknik och maskinteknik,
  • elektronik, radio och säkerhet,
  • hälsa,
  • dykeri,
  • IT-utrustning och lokaler, bibliotek och pedagogisk utveckling,
  • spel och simulering,
  • forskningssamarbete med bland annat industridoktorander.

–Det är ett mycket spännande samarbete vi har, ett samarbete som utvecklats över tid och som fick en nytändning efter pandemin med nya områden och inriktningar. Vi ser framför oss att samarbetet kommer att intensifieras dels med anledning av den större maritima satsningen som sker i kommunen dels som en följd av världsläget, säger Eva Pettersson, prorektor vid BTH.

Samarbetet mellan BTH och Sjöstridsskolan gynnar givetvis de personalgrupper som deltar men även BTH:s studenter har fördelar av samarbetet. Bland annat kommer föreläsningar inom datorsäkerhet, marin teknik och radioteknik att erbjudas studenterna vilka kommer att ge viktig erfarenhet av hur deras kunskaper kan tillämpas i en reell situation.

Delar med sig av goda exempel
Inom det högskolepedagogiska fältet görs flera samverkansaktiviteter:

–Pedagogiska utvecklare och bibliotekarier från respektive organisation träffas kontinuerligt och utbyter erfarenheter. Vi har även arrangerat gemensamma föreläsningar inom lärandemiljöer, digitala verktyg, kursutveckling, undervisningsmetoder och ledarskap. Deltagare från SSS har även medverkat vid BTH:s ”Best Practice” – en dag då lärare delar med sig av goda exempel inom undervisningen, berättar Åse Nygren, pedagogisk utvecklare vid BTH.

Studenter testar i verkliga miljöer
Samverkan finns även inom det marina området. Bland annat har BTH:s studenter i marin teknik fått testa Sjöstridsskolans simulatorer vilket ger studenterna en bra och realistisk bild av skeppsteknik och drift av fartyg.

Redan efter mitt första studieår på BTH fick jag möjligheten att sommarjobba på Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum i Karlskrona. Tack vare deras samarbete med BTH fick jag en inblick i de många utmaningar och utvecklingsmöjligheter som finns inom marin teknik. Det ledde till att ett av mina största intressen, dykeri, inte längre bara är ett intresse. Det är mitt arbete, säger Sofia Glashoff, utvecklingsingenjör på Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum.

16 januari 2024

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×