Utbildning som direkt leder till jobb

Utbildningar inom hälsa och vård passar dig som på olika sätt vill arbeta med människors hälsa och ohälsa. Efter examen är du attraktiv på arbetsmarknaden och har en bra grund för fortsatta studier. Läs mer om BTH:s utbildningar inom hälsa och vård här:

Visa mer

Öppet hus lördag 2 april 2016

Mellan klockan 11:00-15:00 håller vi Öppet hus på Campus Gräsvik i Karlskrona. Det blir spännande föreläsningar, olika prova-på-aktiviteter, mingel och kanske en gratis tur med skärgårdsbåten runt campus? Se hela programmet nedan.   Program 11:10 – 11:25 Sal J1650 – Översikt över samtliga program som BTH har på grundnivå och var man kan vända sig för att ställa sina […]

Visa mer

Vice ordf i trafikutskottet besökte BTH:s forskare

En delegation från Moderaterna med vice ordf i trafikutskottet Jessica Rosencrantz i spetsen besökte idag BTH för att lära sig mer om BTH:s forskning kring hållbar snabbomställning av transport och energisystem. BTH:s forskningsämnesansvarige Henrik Ny var mycket nöjd med att besökarna visade stort intresse och att de såg fram emot den färdplansrapport han håller på […]

Visa mer

Forskningmedel för psykiatriska vårdens rumsliga omvandling

Ebba Högström, lektor i urbana studier vid institutionen för fysisk planering, har fått medel från EU/Marie Skledowska-Curie Action – Individual Researchship för forskningsprojektet ”Psychiatric spaces in transition: discourse, dwelling and doing”. Det innebär en gästforskarvistelse på 18 månader, med start i januari 2017, vid Glasgow University och deras Human Geography Reseach Group. Hon ska studera […]

Visa mer

200 ekonomstudenter pratar innovation

Nästan 200 ekonomstudenter från hela Sverige möts på BTH under veckoslutet för att diskutera vad innovation är samt vikten av att implementera istället för att bara prata innovation. Studenterna, som är styrelsemedlemmar från ekonomföreningar från 20 högskolor och universitet, kommer att få ett smörgåsbord av tankar, idéer och frågor serverade av bland andra innovationsansvariga på […]

Visa mer

Nytt forskningsavtal inom undervattensteknik

BTH och Sjöstridsskolan i Karlskrona utökar sitt samarbete för att öka kompetensen inom området undervattensteknik. Bland annat kommer en industridoktorand med inriktning mot undervattensoperationer att anställas. Undervattensområdet är högprioriterat av regeringen för att öka den operativa förmågan hos Försvarsmakten samt stärka Försvarsmaktens kompetens ytterligare. – Det är viktigt för oss att säkerställa att vi har […]

Visa mer

Pengar från Vetenskapsrådet för effektiv testning

BTH har fått drygt 4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att utveckla nya sätt att testa programvara för att öka kvaliteten. Det är ett genombrott för området programvaruteknik att nu också få medel för grundforskning. Programvara är en central del av vårt moderna samhälle och vi behöver både teoretisk förståelse och praktiska verktyg som kan […]

Visa mer

Ökat tryck på sjuksköterskeprogrammet

Allt fler söker till sjuksköterskeprogrammet vid BTH och totalt 28 procent fler valde programmet i första hand jämfört med förra året. Totalt 1 065 studenter har sökt sjuksköterskeprogrammet vid BTH inför vårterminen. Det är en ökning med 70 procent jämfört med förra våren, då totalt 621 studenter sökte den tre år långa utbildningen. Även antalet studenter […]

Visa mer

European Network Intelligent Conference 2015

I slutet av september genomfördes den andra European Network Intelligent Conference, ENIC 2015, vid BTH. Konferensen genomfördes tillsammans flera internationella universitetspartner: University of Calgary, Wroclaw University of Technology, Politechnico di Milano och Information Technologies Institute, Greece. Konferensen samlade närmre femtio forskare från hela världen där syftet var att utbyta kunskap och erfarenheter samt att diskutera nya […]

Visa mer

Experter inom data science samlas på BTH

Data science är ett hett IT-område och i nu samlas 45 experter inom området för att diskutera utmaningar och utbyta erfarenheter. Företag, myndigheter och privatpersoner genererar en otrolig mängd data varje dag: Googlesökningar, Facebookanvändande och ärendehantering hos myndigheter är exempel på aktiviteter som genererar data. 

Allt för få funderar över vilka konsekvenser det skulle få […]

Visa mer