Cyber Security Day

Den digitala hotbilden mot svenska företag ökar markant. Under onsdagen den 26 april arrangerades Cyber Security Day på BTH, ett event där man fick en exklusiv insyn i de senaste cyberhoten och hur underrättelseorganisationer agerar för att komma åt värdefull information och data. Studentpresentationer varvades med gästföreläsare från bland annat TrueSec och Säkerhetskontoret. -Det enormt […]

Visa mer

Nätverk för strategisk samverkan

Samverkan är en viktig uppgift för ett lärosäte och har lyfts fram i regeringens senaste forskningsproposition. Mot denna bakgrund har ett nätverk för strategisk samverkan mellan lärosäten bildats. Nätverket representeras av samtliga lärosäten i landet och sedan mars 2017 ingår BTH i det. Målet med nätverket, som heter KLOSS-net, är att lyfta centrala frågor där […]

Visa mer

Ny hedersdoktor och nya professorer välkomnas

BTH:s utnämning av ny hedersdoktor och fyra nya professorer visar på BTH:s starka koppling till, och samverkan med, näringslivet. Vid BTH:s årliga akademiska högtid den 19 maj kommer en ny hedersdoktor och fyra nya professorer att högtidligt uppmärksammas. Media är välkommen att träffa dem redan nu vid en pressträff enligt nedan. Till hedersdoktor utnämns Lars […]

Visa mer

BTH-forskare toppar listan över vetenskapliga artiklar i mjukvaruutveckling

Fyra BTH-forskare toppar listan över antalet publicerade vetenskapliga tidskriftsartiklar inom mjukvaruutveckling de senaste 10 åren. BTH som helhet hamnar på en andra plats i Sverige. Fyra forskare inom mjukvaruutveckling vid BTH toppar listan över antalet publicerade vetenskapliga tidskriftsartiklar av forskare verksamma i Sverige inom det datavetenskapliga området mjukvaruutveckling. Det visar en sammanställning av samtliga publicerade […]

Visa mer

Lägre söktryck till höstens utbildningar

Den första sökstatistiken för höstens utbildningar är nu klar och den visar att trenden nationellt med minskat antal anmälningar även gäller BTH. Susanne Wadsborn Taube, avdel­ningschef på UHR, säger: – Trenden med minskat söktryck fortsätter. Nedgången i antalet anmälningar beror främst på två saker: Dels leder den goda konjunkturen till att många väljer jobb framför […]

Visa mer

BTH-professor ny ledamot i vetenskapligt råd

Martin Andersson, professor i industriell ekonomi vid BTH, är en av fem ledamöter i det vetenskapliga rådet vid Tillväxtanalys. Regeringen har tagit beslut om förordnande av ledamöter i det vetenskapliga rådet vid Tillväxtanalys. Rådet har till uppgift att bistå myndigheten i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet i myndighetens verksamhet. Det består av externa forskare […]

Visa mer

Fokus på produktutveckling i nytt samarbete

Produktutvecklingsakademin bildades i oktober 2016 och är namnet på en kraftsamling för att sätta fokus på produktutveckling. Nyligen samlades Produktutvecklingsakademin till en första workshop. Tobias Larsson, professor och dekan vid BTH, är en av grundarna till Produktutvecklingsakademin och var en av ett 50-tal deltagare från akademi och industri som drog upp riktlinjerna för arbetet. Frågor […]

Visa mer

Framtidens molnexperter pluggar på BTH

Att lagra data eller program utanför den egna organisationen, så kallad molnlagring eller ”cloud computing” blir allt populärare eftersom det gör att företagen slipper investera i egen dyr IT-utrustning. Vid BTH utbildas studenter inom området och de är mycket eftertraktade av företagen efter examen. I början av april meddelade Amazon Web Services (AWS) – ett […]

Visa mer

Wonder-LAN vid BTH

Under påskhelgen mellan den 14 till 16 april pågår Wonder-LAN på BTH. Wonder-LAN vänder sig till alla som är intresserade av datorspel, brädspel, rollspel eller kortspel. Arrangörerna räknar med att cirka 200 deltagare kommer att besöka LAN:et. Det kommer att arrangeras tävlingsinriktade turneringar i spelen Heathstone, Overwatch och Heroes of the storm bland andra. Andra […]

Visa mer