SACO

Välkommen till

Luncha med facket

Vi fortsätter succén på onsdagar även i maj kl 12:15-12:45 då vi i  SACO-föreningen inbjuder till öppet (virtuellt) lunchmöte via https://bth.zoom.us/j/286227848.

Både medlemmar och icke-medlemmar är inbjudna.

Passa på och träffa oss i SACO. Du kan ställa frågor eller bara titta in för att se vad som händer. Det finns inga krav på att man skall ha video/mic men det är naturligtvis alltid trevligt om några syns. Man kan även ställa frågor i chatten. Vi diskuterar aktuella frågor inom högskolesektorn.

Lunchmötet kommer att hållas på svenska. Man kan ställa frågor och göra inlägg på engelska men svaren/diskussionen är på svenska.

Välkomna önskar
SACO-föreningen på BTH

 

SACO-S centralt och på BTH

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Vi driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet.

Saco-S består av ett tjugotal Sacoförbund. Tillsammans företräder vi närmare 83 000 akademiker. Som medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet.

SACO-s representerar ca 250 av BTHs anställda.  SACO är en paraplyorganisation och alla SACOs medlemmar tillhör ett förbund.  Om du är osäker på vilket förbund du bör/vill tillhöra kan styrelsen hjälpa dig.  Läs också den information som finns på SACOs centrala hemsida. Då vi har flest medlemmar inom SULF på BTH är det vårt kontaktförbund. På BTH finns det en SULF-förening för mer information följ länken här.

SACO-s på BTH är huvudförhandlingspartner under bland annat löneförhandlingarna med arbetsgivaren. Har du något du vill diskutera kontakta SACO-s lokalt på epost saco@bth.se eller någon av styrelseledamöterna.

Vi ser gärna att fler av våra medlemmar från fler enheter och sektioner blir aktiva inom styrelsen.  Vill du bidra till det fackliga arbetet på BTH kontaka någon ur styrelsen.  Formellt sker val endast vid årsmötet som vanligen sker mellan februari och maj varje år men det finns alltid möjlighet att börja arbeta som adjungerad styrelseledamot tidigare.

Har du synpunkter och idéer på vad denna sida bör innehålla kontakta gärna SACO på BTH saco@bth.se

SACO-föreningens styrelse på BTH

SACO-styrelsen väljs varje år av årsmötet.  Vid årsmötet 2019-02-07 valdes följande personer in respektive omvaldes.

Har du något du vill diskutera kontakta SACO lokalt på epost saco@bth.se eller någon av styrelseledamöterna.

Mikael Åsman, ordförande
Befattning: Adjunkt,Institutionen för tillämpad signalbehandling, TISB
Anställd på BTH sedan: 1993
Särskilda intresseområden för det fackliga arbetet:
– Bevaka och påverka beslutsprocesserna på BTH
– Förhandlingar om avtal, löner, arbetsvilkor, omorganisationer
– Bistå medlemmar i enskilda ärenden
– Representant BTH-styrelse
– Representant i Sveriges Ingenjörers högskoleråd
– Representant SUAF

Kontakta mig: Tfn: 0455-385720 eller 0708-478713
Skriv SACO i meddelanderaden på e-post
Vid akuta ärenden går det även bra att sms:a!

Eva-Lotta Runesson, vice ordförande
Befattning: Institutionskoordinator, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDA)
Anställd på BTH sedan: 2003
Särskilda intresseområden för det fackliga arbetet:
– Bevaka och påverka beslutsprocesserna samt arbetsmiljöfrågorna ur ett fackligt perspektiv på BTH
– Förhandlingar om avtal, löner, arbetsvilkor, omorganisationer, samverkan m.m.
– Bistå medlemmar i enskilda ärenden
– Representant i Sveriges universitetslärare och forskare, SULF:s, förbundsstyrelse
Vid akuta ärenden går det även bra att sms:a!
Kontakta mig: 0455-385651 eller 0733-100 780 eller via e-post, skriv SACO i medelanderaden på epost.

Christian Nordahl ledamot
Befattning: Doktorand, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDA)
Anställd på BTH sedan: 2013
Kontakta mig: 0455-385000 eller kontakta mig via e-post

Erik Bergenholtz  ledamot
Befattning: Doktorand, Institutionen för datalogi och datorsystemteknik (DIDA)
Anställd på BTH sedan: 2016
Kontakta mig: 0455-385000 eller kontakta mig via e-post
– Representant i Sveriges universitetslärare och forskare, SULF:s, doktorandförening , SDF

Anders Falkledamot
Befattning: Universitetsadjunkt, Institutionen för teknik och estetik, DITE.
Anställd på BTH sedan:
Kontakta mig: 0455-385000 eller kontakta mig via e-post

Shahiduzzaman Quoreshi,  ledamot
Befattning: Universitetslektor/docent, Institutionen för industriell ekonomi (TIEK)
Anställd på BTH sedan: 2013
Kontakta mig: 0455-385000 eller kontakta mig via e-post

 

Varför bli medlem i ett SACO-förbund?

Trygghet
Utan facket hade det inte funnits några kollektivavtal. Fler semesterdagar, högre ersättning vid föräldraledighet och arbetslöshet är något som regleras i kollektivavtalen. Du kan dessutom få juridisk hjälp utan extra kostnad. Om du skulle anlita advokat privat kostar en timme lika mycket som årsavgiften till SACO. Vi löneförhandlar för dig hela vägen från doktorandlön till pension. Vi värnar om din trygghet och den akademiska friheten.

Inflytande
Stärk din professionella identitet och säkra inflytandet över dina anställningsvillkor. Genom din lokala SACO-förening kan du påverka vilka synpunkter facket för fram vid till exempel omorganisationer. Och vi säger stopp om du blir illa behandlad. Som SACO-medlem ökar du också doktorandernas, forskarnas och universitetslärarnas inflytande genom att organisationen blir starkare.

Förmåner
Som medlem får du tillgång till alla våra medlemsförmåner, bland annat de lösenordsskyddade medlemssidorna. Vi har medlemsjour på telefon och e-post. Du får tidningen din SACO-förenings tidning (För SULF-medlemmar Universitetsläraren (20 nr/år)), elektroniska nyhetsbrev och facklig service utomlands. Du får dessutom rabatt på bland annat liv-, olycksfallsoch sakförsäkringar, medlemslån och tidskrifter, med mera.

Medlemskap i fackförbund
När du går med i SACO gör du det genom att inträda i ett av SACO:s medlemsförbund.

För lärare/forskare är det mest aktuella förbundet SULF. Läs mer om medlemsförmånerna på: www.sulf.se/medlemskap

Medlemskap i arbetslöshetskassan AEA
Vill du tillhöra AEA, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskass, krävs särskild inträdesblankett: www.aea.se/

Årsmötesprotokoll - SACO

Samtliga årsmötesprotokoll finns inte tillgängliga i digital form. Här hittar du de senaste årens protokoll.  Vill du läsa tidigare års protokoll så ta kontakt med ordförande.

 

SACO:s medlemsförbund