SACO

Årsmöte för SACO föreningen vid BTH

Lokala fackföreningen SACO på BTH och en av dess underföreningar, SULF, inbjuder alla medlemmar till ett informationsmöte med åtföljande årsmöte för resp. förening.

Anm: Efter det inledande informationsmötet (som man får gå på arbetstid), har vi årsmöte i SACO, därefter årsmöte i SULF eftersom SULF är en delmängd av SACO. (Själva årsmötena i sig brukar inte ta så lång tid.)

Tid: Torsdag 16 februari 2023 kl 15:15-16:30
Plats: J1630, J-huset Karlskrona

Välkommen till BTH:s SULF-dag den 16 november, 2022

SULF:s förbundsstyrelseordförande Sanna Wolk är ute på en ordförandeturné och nu är det dags för henne att träffa oss på Blekinge Tekniska Högskola.

Bild på Sanna Wolk

Sanna Wolk kommer hålla en föreläsning om immaterialrätt den 16 november kl 09:05, i multisalen.

Föreläsningen handlar om: Vem har upphovsrätt till en universitetslärares inspelade föreläsning? Kan arbetsgivaren byta ut dig mot dina inspelade föreläsningar som du gjort nu under Coronapandemin? Vad händer med ditt undervisningsmaterial och dina forskningsdata när du flyttar till ett annat lärosäte?

Frågorna som rör universitetsanställdas nya arbetssituation, med en allt högre grad av digitalisering, är många och komplexa. Coronapandemin medförde att vi på mycket kort tid tog steget fullt ut in i den digitala distansundervisningens värld. Det blir dessutom allt vanligare att lärosätena på olika sätt försöker tillskansa sig fri nyttjanderätt till det material som lärare och forskare producerar i anställningen, gör att immaterialrättsfrågan är hetare än någonsin. Blekinge Tekniska högskola: seminarium om upphovsrätt – SULF

Därefter kommer hon att träffa prorektor, doktorandrepresentanter samt SACO styrelsen vid BTH.

 

 

Mer information finns på SULF:s webb Nya LAS – det här gäller – SULF

Inflationen och lönebildningen – Saco

Det finns flera skäl till att inflationen ligger så högt. Efterfrågan har fått stöd under pandemin av stora offentliga utgifter och låga räntor. Den snabba återhämtningen av den globala ekonomin i kombination med komponentbrist och fortsatta problem med långa leveranstider till följd av restriktioner har drivit upp inflationen världen över.

Ny rapport: Högskoleutbildning lönar sig mindre idag än i början av 2000-talet

Högskolepremien har minskat och är lägre nu än den var i början av 2000-talet. Fallet är särskilt tydligt i privat sektor och för långa högskoleutbildningar. Men även i statlig sektor har utvecklingen varit svag. Det visar en ny rapport som Saco presenterar.

Sacos arbetsmiljöexpert: ”Ta inte bort skyddsombudens verktyg”

Nu har Saco skickat in sitt remissvar på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. “Tyvärr har inte förslaget utgått från behoven hos dem som uträttar det faktiska arbetsmiljöarbetet – chefer och skyddsombud ute i verksamheterna” säger Karin Fristedt, Sacos utredare för arbetsmiljöfrågor.

Hybridundervisning – vägen framåt för en tillgänglig kompetensutveckling i skolan?

Att behöva närvara på campus är inte alltid tidsmässigt eller geografiskt möjligt och då kan till exempel hybridundervisning vara en framkomlig väg. För att få en inblick i hur hybridundervisning kan se ut har Saco bjudit in lärare för att berätta om hur de arbetar och vad de ser för möjligheter och utmaningar framåt.

Välkommen till

”LUNCHA MED FACKET”

Vi fortsätter succén med ”Luncha med facket” varannan torsdag från och med den 21 januari, 2021, kl 12:15-12:45 (udda veckor) då vi i SACO-föreningen inbjuder till öppet (virtuellt) lunchmöte via HTTPS://BTH.ZOOM.US/J/286227848.

Alla är välkomna även du som inte är medlem är inbjuden.

Passa på och träffa oss i SACO. Du kan ställa frågor eller bara titta in för att se vad som händer. Det finns inga krav på att man skall ha video/mic men det är naturligtvis alltid trevligt om några syns. Du kan även ställa frågor i chatten. Vi diskuterar aktuella frågor inom högskolesektorn.

Lunchmötet kommer att hållas på svenska. Du kan ställa frågor och göra inlägg på engelska men svaren/diskussionen är på svenska.

Välkommen önskar
SACO-föreningen på BTH

Upphovsrätt i ett anställningsförhållande

Upphovsrätt till undervisningsmaterial inom universitet och högskola

SACO-S centralt och på BTH

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Vi driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet.

Saco-S består av ett tjugotal Sacoförbund. Tillsammans företräder vi närmare 83 000 akademiker. Som medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet.

SACO-S representerar ca 250 av BTH:s anställda.  SACO är en paraplyorganisation och alla SACO:s medlemmar tillhör ett förbund.  Om du är osäker på vilket förbund du bör/vill tillhöra kan styrelsen hjälpa dig.  Läs också den information som finns på SACO:s centrala hemsida. Då vi har flest medlemmar inom SULF på BTH är det vårt kontaktförbund. På BTH finns det en SULF-förening för mer information följ länken här.

SACO-S på BTH är huvudförhandlingspartner under bland annat löneförhandlingarna med arbetsgivaren. Har du något du vill diskutera kontakta SACO-S lokalt på epost saco@bth.se eller någon av styrelseledamöterna.

Vi ser gärna att fler av våra medlemmar från fler enheter och sektioner blir aktiva inom styrelsen.  Vill du bidra till det fackliga arbetet på BTH kontakta någon ur styrelsen.  Formellt sker val endast vid årsmötet som vanligen sker mellan februari och maj varje år men det finns alltid möjlighet att börja arbeta som adjungerad styrelseledamot tidigare.

Har du synpunkter och idéer på vad denna sida bör innehålla kontakta gärna SACO på BTH saco@bth.se

SACO-föreningens styrelse på BTH

SACO-styrelsen väljs varje år av årsmötet.  Vid årsmötet 2023-02-16 valdes följande personer in respektive omvaldes.

Har du något du vill diskutera kontakta SACO lokalt på epost saco@bth.se eller någon av styrelseledamöterna.

Särskilda intresseområden för det fackliga arbetet:
– Bevaka och påverka beslutsprocesserna på BTH
– Förhandlingar om avtal, löner, arbetsvillkor, omorganisationer
– Bistå medlemmar i enskilda ärenden
– Representation BTH-styrelse
– Representation doktorand- och forskarutbildning
– Bevaka och påverka beslutsprocesserna samt arbetsmiljöfrågorna ur ett fackligt perspektiv på BTH
– Förhandlingar om avtal, löner, arbetsvillkor, omorganisationer, samverkan m.m.

Mikael Åsman, ordförande
Befattning: Adjunkt, institutionen för matematik och naturvetenskap
Anställd på BTH sedan: 1993
– Representant i Sveriges Ingenjörers högskoleråd
Kontakta mig: 0455-38 57 20 eller 0708-47 87 13
Skriv SACO i meddelanderaden på e-post
Vid akuta ärenden går det även bra att sms:a!

Lotta Runesson, vice ordförande (Tjänstledig fr.o.m. 2024-01-01)
Befattning: Institutionskoordinator, institutionen för datavetenskap
Anställd på BTH sedan: 2003
– Representant i Sveriges universitetslärare och forskare, SULF:s, förbundsstyrelse
Vid akuta ärenden går det även bra att sms:a!
Kontakta mig: 0455-38 56 51 eller 0733-100 780 eller via e-post, skriv SACO i medelanderaden på e-post.

Christian Nordahl ledamot
Befattning: Adjunkt, institutionen för datavetenskap
Anställd på BTH sedan: 2013
Kontakta mig: 0455-38 58 97 eller kontakta mig via e-post

Shahiduzzaman Quoreshi, ledamot
Befattning: Universitetslektor/docent, institutionen för industriell ekonomi
Anställd på BTH sedan: 2013
Kontakta mig: 0455-38 56 38 eller kontakta mig via e-post

Carl Toller Melén, ledamot
Befattning: Doktorand, ordförande i doktorandkommittén
Anställd på BTH sedan: 2020
Kontakta mig: 0455-38 55 71 eller kontakta mig via e-post

Anna Holmgren, ledamot
Befattning: Samtalsterapeut
Anställd på BTH sedan: 2013
Kontakta mig: 0455-38 50 79 eller kontakta mig via e-post

Varför bli medlem i ett SACO-förbund?

Trygghet
Utan facket hade det inte funnits några kollektivavtal. Fler semesterdagar, högre ersättning vid föräldraledighet och arbetslöshet är något som regleras i kollektivavtalen. Du kan dessutom få juridisk hjälp utan extra kostnad. Om du skulle anlita advokat privat kostar en timme lika mycket som årsavgiften till SACO. Vi löneförhandlar för dig hela vägen från doktorandlön till pension. Vi värnar om din trygghet och den akademiska friheten.

Inflytande
Stärk din professionella identitet och säkra inflytandet över dina anställningsvillkor. Genom din lokala SACO-förening kan du påverka vilka synpunkter facket för fram vid till exempel omorganisationer. Och vi säger stopp om du blir illa behandlad. Som SACO-medlem ökar du också doktorandernas, forskarnas och universitetslärarnas inflytande genom att organisationen blir starkare.

Förmåner
Som medlem får du tillgång till alla våra medlemsförmåner, bland annat de lösenordsskyddade medlemssidorna. Vi har medlemsjour på telefon och e-post. Du får tidningen din SACO-föreningstidning (För SULF-medlemmar Universitetsläraren (20 nr/år)), elektroniska nyhetsbrev och facklig service utomlands. Du får dessutom rabatt på bland annat liv-, olycksfalls- och sakförsäkringar, medlemslån och tidskrifter med mera.

Medlemskap i fackförbund
När du går med i SACO gör du det genom att inträda i ett av SACO:s medlemsförbund.

För lärare/forskare är det mest aktuella förbundet SULF. Läs mer om medlemsförmånerna på: www.sulf.se/medlemskap

Medlemskap i arbetslöshetskassan AEA
Vill du tillhöra AEA, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, krävs särskild inträdesblankett: www.aea.se/

Årsmötesprotokoll - SACO

Samtliga årsmötesprotokoll finns inte tillgängliga i digital form. Här hittar du de senaste årens protokoll.  Vill du läsa tidigare års protokoll så ta kontakt med ordförande.

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×