Annica Skytt

Annica Skytt

Institutionskoordinator

annica.skytt@bth.se

Institutionen för fysisk planering, Rum C525A

0455-385539

.

Jag arbetar som Institutionskoordinator på Institutionen för fysisk planering (TIFP) och har så gjort sedan 2014, med undantag för 2015-2016 då jag arbetade på BTH:s Internationella kontor. Som koordinator är jag behjälplig med avtal, resebokningar, inköp och andra administrativa uppgifter såsom webbredaktör för institutionens hem- och projektsidor och att bistå våra studentföreningar med bokningar, information etc.

Jag började på BTH som student 2007 på Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning och 2009 började jag som Amanuens på dåvarande sektionen MAM (nuvarande TIEK). Efter kandidatexamen 2010 blev jag kvar på BTH som studieadministratör och här är jag nu!

Sedan januari 2021 arbetar jag också som arbetsmiljöombud på TIEK, TISU, TIMN och TIMA.

Projekt och publikationer

Avslutade projekt
urbanHIST
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×