Ebba Högström

Ebba Högström

Universitetslektor

ebba.hogstrom@bth.se

Institutionen för fysisk planering, Rum C509

0455385312

Kort bio

Ebba Högström är universitetslektor i urbana studier vid institutionen för Fysisk planering, BTH där hon även är programansvarig för mastersprogrammet i Stadsplanering (120 hp). Ebba är tekn. dr i Planering och beslutsanalys (KTH 2012) och arkitekt (masterexamen i arkitektur, LTH 1994).  Ebbas forskningsintresse handlar om samhälleliga institutioner, planering och arkitektur ur ett socio-materiellt perspektiv med särskilt intresse för välfärdens geografier. Metodologisk är hon intresserad av (auto)etnografiska förhållningssätt för att fånga subjektiva erfarenheter och för att experimentera, analysera och representera rum och rumsliga upplevelser. Ebba har för närvarande ett Marie Curie Research Fellowship vid Human Geography, Glasgows universitet, Storbritannien, där hon gästforskar i projektet GART-PSYSPAC: psychiatry in transition – discourse, dwelling, doing tillsammans med prof. Chris Philo.

Ebba är medlem i kommittén som organiserar AESOPs årliga kongress i Göteborg 2018 med särskild uppgift inom den lokala vetenskapliga kommittén. Ebba  är också biträdande handledare i det europeiska forskningsprogrammet UrbanHist under ledning av professor Abdellah Abarkan. Dessutom har hon har lång erfarenhet som praktiserande arkitekt med fokus på idé- , strategi- och programarbete.