Ebba Högström

Ebba Högström

Universitetslektor

ebba.hogstrom@bth.se

Institutionen för fysisk planering, Rum C509

0455385312

Kort bio

Ebba Högström är universitetslektor i urbana studier vid institutionen för Fysisk planering, BTH där hon även är programansvarig för mastersprogrammet i Stadsplanering (120 hp). Ebba är tekn. dr i Planering och beslutsanalys (KTH 2012) och arkitekt (masterexamen i arkitektur, LTH 1994).  Ebbas forskningsintresse handlar om samhälleliga institutioner, planering och arkitektur ur ett socio-materiellt perspektiv med särskilt intresse för välfärdens geografier. Metodologisk är hon intresserad av (auto)etnografiska förhållningssätt för att fånga subjektiva erfarenheter och för att experimentera, analysera och representera rum och rumsliga upplevelser. Ebba har för närvarande ett Marie Curie Research Fellowship vid Human Geography, Glasgows universitet, Storbritannien, där hon gästforskar i projektet GART-PSYSPAC: psychiatry in transition – discourse, dwelling, doing tillsammans med prof. Chris Philo.

Ebba är medlem i kommittén som organiserar AESOPs årliga kongress i Göteborg 2018 med särskild uppgift inom den lokala vetenskapliga kommittén. Ebba  är också biträdande handledare i det europeiska forskningsprogrammet UrbanHist under ledning av professor Abdellah Abarkan. Dessutom har hon har lång erfarenhet som praktiserande arkitekt med fokus på idé- , strategi- och programarbete.

Utvalda publikationer
Nord, C. & Högström, E. (2017) (eds.) Caring Architecture – institutions and relational practices. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers.
Högström, E. (2017) Translating spatial experiences to design recommendations. A mission impossible? In: Nord, C. & Högström, E. (eds.) Caring Architecture – institutions and relational practices. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers.
Engström, C.J., Högström, E. & Rostvik, M. (2014) Synergier mellan investeringar: för en tät och flerkärnig Stockholmsregion [Investment synergies: towards a dense and polynuclear Stockholm region. Stockholm: Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting.
Högström, E. & Jörgensen, R. (2013) Architecture as an agent of change. The case of school 53 in St Petersburg, in Veits, M. (ed.) Contemporary design in the social sector. New ideas for school environments, Design Platform: St Petersburg, Russia.
Högström, E. (2011) New Meeting as Fuel, i Gordan, R. (ed.) New Urban Topologies: The Chisinau and Minsk Experience, Stockholm: Färgfabriken
Högström, E., Wangel, J. & Henriksson, G. (2013) Performing sustainable practices institutions, inertia and everyday lives, i Metzger, J. & Rader, A. (eds.), Sustainable Stockholm - Exploring Urban Sustainability in Europe’s Greenest City, Abingdon: Routledge
Högström, E. (2012) Kalejdoskopiska rum: Diskurs, materialitet och praktik i den decentraliserade psykiatriska vården [Kaleidoscopic spaces: discourse, materialty and practice in decentralised mental health care]. Diss. Stockholm: Royal Institute of Technology (KTH).