Ebba Högström

Ebba Högström

Universitetslektor

ebba.hogstrom@bth.se

Institutionen för fysisk planering, Rum C509

0455-385312

Kort bio

Ebba Högström är docent och universitetslektor vid institutionen för Fysisk planering, BTH. Hon doktorerade i Planering och beslutsanalys vid KTH 2012 och tog sin masterexamen i arkitektur vid LTH 1994.  Ebbas forskningsintresse handlar om samhälleliga institutioner, planering, policy och arkitektur med särskilt intresse för välfärdens och hälsans geografier. Metodologisk är hon intresserad av (auto)etnografiska förhållningssätt för att fånga subjektiva erfarenheter och för att experimentera, analysera och representera rum och rumsliga upplevelser. Hon är vidare intresserad av hur förändringarna i omvärlden påverkar planerarrollen och planeringsutbildningen.

Under 2019-2022 forskar hon i det Formas och Forte-finansierade LEX-projektet – hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktiker tillsammans med dr. Lina Berglund Snodgrass, landskapsplanering, SLU, dr. Maria Fjellfeldt, hälsa och samhälle, Dalarnas högskola och prof. Urban Marklund, socialt arbete, Umeå universitet (projektledare). Hon är också med i forskargruppen i det Forte-finansierade programmet COLLAGE – Collaboratively developing age-friendly communities with municipalityeldercare, spatial planning and Senior Citizens’ Councils där hon arbetar tillsammans med professor Catharina Nord, fysisk planering, BTH (projektledare), dr. Mats Johan Lundström, fysisk planering, BTH och docent Katarina Andersson, socialt arbete, Umeå universitet.

Ebba har en bred och gedigen pedagogisk erfarenhet av att utveckla och undervisa i såväl projektkurser (sk studiokurser) som teoretiska kurser (t ex urbanteori och vetenskapliga metoder), samt handleda och examinera mastersarbeten.

Ebba är handledare för doktoranderna Ida Nilsson (huvudhandledare), Andrea Gimeno Sánchez och Lei Wen. Hon är BTH:s kontaktperson för Viable Cities samt ledamot i Sveriges Arkitekters utbildningsutskott. Ansvarig för mastersprogrammet i Stadsplanering (120 hp) under 2013-2021 och lång erfarenhet som praktiserande arkitekt med fokus på idé- , strategi- och programarbete.

Utvalda publikationer
Högström, E. & Philo, C. (2020) Ontological Boundaries or Contextual Borders: The Urban Ethics of the Asylum
Högström, E. (2019) ...Säger du trottoar en gång till..." Att se staden som relationer istället för ting, i Meijling, J. & Haas, T. (red). Samhällsbyggandet som mysterium. Jane Jacobs ideer och människor, städer och ekonomier. Lund. Nordic Academic Press
Berglund Snodgrass, L. & Högström, E. (2018) Planerarrollen i samtid och framtid: Kunskaper, förmågor och färdigheter. I: Nordic Journal of Architectural Research, ISSN 1236-6064, E-ISSN 1893-5281, Vol. 30, nr 3, s. 135-156
Högström, E. (2018) "It used to be here but moved somewhere else": post-asylum spatialisations – a new urban frontier? I Social & cultural geography (Print), ISSN 1464-9365, E-ISSN 1470-1197, Vol. 19, nr 3, s. 314-335
Nord, C. & Högström, E. (2017) (eds.) Caring Architecture – institutions and relational practices. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers.
Högström, E. (2017) Translating spatial experiences to design recommendations. A mission impossible? In: Nord, C. & Högström, E. (eds.) Caring Architecture – institutions and relational practices. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers.
Högström, E. & Jörgensen, R. (2013) Architecture as an agent of change. The case of school 53 in St Petersburg, in Veits, M. (ed.) Contemporary design in the social sector. New ideas for school environments, Design Platform: St Petersburg, Russia.
Högström, E., Wangel, J. & Henriksson, G. (2013) Performing sustainable practices institutions, inertia and everyday lives, i Metzger, J. & Rader, A. (eds.), Sustainable Stockholm - Exploring Urban Sustainability in Europe’s Greenest City, Abingdon: Routledge
Högström, E. (2012) Kalejdoskopiska rum: Diskurs, materialitet och praktik i den decentraliserade psykiatriska vården [Kaleidoscopic spaces: discourse, materialty and practice in decentralised mental health care]. Diss. Stockholm: Royal Institute of Technology (KTH).
Högström, E. (2011) New Meeting as Fuel, i Gordan, R. (ed.) New Urban Topologies: The Chisinau and Minsk Experience, Stockholm: Färgfabriken
Engström, C.J., Högström, E. & Rostvik, M. (2014) Synergier mellan investeringar: för en tät och flerkärnig Stockholmsregion [Investment synergies: towards a dense and polynuclear Stockholm region. Stockholm: Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting.
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×