Ebba Högström

Ebba Högström

Universitetslektor

Institutionen för fysisk planering, Rum C509

455385312

Kort bio

Ebba Högström är universitetslektor i urbana studier vid institutionen för Fysisk planering, BTH där hon även är programansvarig för mastersprogrammet i Stadsplanering (120 hp). Ebba är tekn. dr i Planering och beslutsanalys (KTH 2012) och arkitekt (masterexamen i arkitektur, LTH 1994).  Ebbas forskningsintresse handlar om samhälleliga institutioner, planering och arkitektur med särskilt intresse för välfärdens och hälsans geografier. Metodologisk är hon intresserad av (auto)etnografiska förhållningssätt för att fånga subjektiva erfarenheter och för att experimentera, analysera och representera rum och rumsliga upplevelser. Hon är vidare intresserad av hur förändringarna i omvärlden påverkar planerarrollen och planeringsutbildningen. Under 2017 -18 innehade Ebba ett Marie Curie Research Fellowship vid Human Geography, Glasgows universitet, Storbritannien där hon forskade i projektet GART-PSYSPAC: psychiatry in transition – discourse, dwelling, doing tillsammans med prof. Chris Philo. Sedan januari forskar hon i det Formas och Forte-finansierade LEX-projektet – hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktiker tillsammans med dr. Lina Berglund Snodgrass, Fysisk planering/BTH, dr. Maria Fjellfeldt, Dalarnas högskola och prof. Urban Marklund, Umeå universitet (projektledare).

Ebba är ordinarie nationell representant i AESOP (Association of European School of Planning). Hon är biträdande handledare i det europeiska forskningsprogrammet UrbanHist under ledning av professor Abdellah Abarkan. Ebba har lång erfarenhet som praktiserande arkitekt med fokus på idé- , strategi- och programarbete.

Selected publications
Högström, E. (2019) ...Säger du trottoar en gång till..." Att se staden som relationer istället för ting, i Meijling, J. & Haas, T. (red). Samhällsbyggandet som mysterium. Jane Jacobs ideer och människor, städer och ekonomier. Lund. Nordic Academic Press
Berglund Snodgrass, L. & Högström, E. (2018) Planerarrollen i samtid och framtid: Kunskaper, förmågor och färdigheter. I: Nordic Journal of Architectural Research, ISSN 1236-6064, E-ISSN 1893-5281, Vol. 30, nr 3, s. 135-156
Högström, E. (2018) "It used to be here but moved somewhere else": post-asylum spatialisations – a new urban frontier? I Social & cultural geography (Print), ISSN 1464-9365, E-ISSN 1470-1197, Vol. 19, nr 3, s. 314-335
Nord, C. & Högström, E. (2017) (eds.) Caring Architecture – institutions and relational practices. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers.
Högström, E. (2017) Translating spatial experiences to design recommendations. A mission impossible? In: Nord, C. & Högström, E. (eds.) Caring Architecture – institutions and relational practices. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers.
Engström, C.J., Högström, E. & Rostvik, M. (2014) Synergier mellan investeringar: för en tät och flerkärnig Stockholmsregion [Investment synergies: towards a dense and polynuclear Stockholm region. Stockholm: Tillväxt, miljö och regionplanering, Stockholms läns landsting.
Högström, E. & Jörgensen, R. (2013) Architecture as an agent of change. The case of school 53 in St Petersburg, in Veits, M. (ed.) Contemporary design in the social sector. New ideas for school environments, Design Platform: St Petersburg, Russia.
Högström, E., Wangel, J. & Henriksson, G. (2013) Performing sustainable practices institutions, inertia and everyday lives, i Metzger, J. & Rader, A. (eds.), Sustainable Stockholm - Exploring Urban Sustainability in Europe’s Greenest City, Abingdon: Routledge
Högström, E. (2012) Kalejdoskopiska rum: Diskurs, materialitet och praktik i den decentraliserade psykiatriska vården [Kaleidoscopic spaces: discourse, materialty and practice in decentralised mental health care]. Diss. Stockholm: Royal Institute of Technology (KTH).
Högström, E. (2011) New Meeting as Fuel, i Gordan, R. (ed.) New Urban Topologies: The Chisinau and Minsk Experience, Stockholm: Färgfabriken