Helena Tillborg

Helena Tillborg

DSIP Digital Sustainability Implementation Package

Helena har gedigen erfarenhet från hållbarhetsarbete i företag och organisationer. Det inleddes med Det Naturliga Steget i Stockholm 1995 och därefter har hon arbetat både som konsult och anställd, bl.a. på Tetra Pak, och Semcon, med erfarenhet från en rad olika branscher såsom energi, fastighet, livsmedel, IKT och fordonsindustrin.

Innovation, strategi och affärsutveckling är också områden där Helena är på hemmaplan. Hon ansvarade för uppbyggnad och ledning av en nationell ”virtuell inkubator” för innovationsföretag inom cleantech (impact), Cleantech Inn Sweden 2007-2011. Hon har ett omfattande nätverk bland investerare och är välbekant med de offentliga stödsystemen för innovation. Genom åren har hon arbetat med policyutvecklare, myndigheter och beslutsfattare, exempelvis på Tillväxtanalys, och där som analytiker och chef för Office of Science & Innovation vid svenska ambassaden i Tokyo 2013-2015.

Helena är generalist med bred erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter, senast som Enhetschef för Affärs- och Verksamhetsutveckling, samt del i koncernledningen, på energiföretaget Kraftringen 2017-2020.

Helena har en doktorsexamen i fysik från Uppsala Universitet 1993 och en EMBA-examen från Handelshögskolan i Göteborg 2014.

Projekt och publikationer

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×