Henrik Ny

Henrik Ny

Universitetslektor

henrik.ny@bth.se

Institutionen för strategisk hållbar utveckling, Rum H454B

0455-385517

Ladda ner:

CV

Biografi

Universitetslektor Henrik Ny, född 1972, disputerade vid Blekinge tekniska högskola år 2009. Fokus låg på att visa hur livscykelanalys, systemanalys och andra metoder och verktyg kan kombineras systematiskt med en metodik för strategisk hållbar utveckling.

Efter att ha tillämpat sin forskning i ett par produkt- och tjänsteutvecklingsprojekt startade och drev Henrik 2010-2015 den regionala elektromobilitetssatsningen GreenCharge som engagerade ett 50-tal partners och omsatte uppåt 100 miljoner kr i forskning, arbetstid och investeringar. Sedan dess driver Henrik SustainTrans-gruppen inom Institutionen för Strategisk hållbar utveckling på BTH. Fokus ligger där på forskning inom snabbomställning till hållbara transport och energisystem. Henrik är nu aktiv i flera projekt inom området (se t.ex. TRAM).

Tidigare har Henrik under flera år arbetat med miljöfrågor inom industrin. På Perstorp AB hjälpte Henrik först till med miljörapportering och miljöanalyser vid den centrala miljöavdelningen och fick därefter som Kretsloppssamordnare ansvar för avfalls- och kretsloppsflöden för 20 fabriker med 2000 anställda.

Henrik har också två mastersexamina – en i Kemiteknik med miljö och energiinriktning från Lunds tekniska högskola och en i Environmental Management and Policy från Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet.

Projekt och publikationer

Pågående projekt
TRAM

Snabba fakta

PUBLIKATIONER PER ÅR

729

ANTAL CITERINGAR

ANTAL CITERINGAR PER ÅR

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×