Jesko Schulte

Jesko Schulte

Biträdande universitetslektor

jesko.schulte@bth.se

Institutionen för strategisk hållbar utveckling, Rum H416A

0455-385519

Biografi

Jesko Schulte är forskare på Institutionen för Strategisk Hållbar Utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Han har en masterexamen i miljövetenskap från Linnéuniversitetet i Kalmar och en doktorsexamen i Strategisk Hållbar Utveckling från BTH. Under 2014-2015 var han aktiv medlem i projektet Greencharge Sydost som resulterade i en färdplan för en hållbar snabbomställning av den svenska fordonsflottan.

Sedan 2015 forskar Jesko i tätt samarbete med industrin kring hur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv kan integreras i riskhanteringsprocesser och relaterade stödverktyg hos produktutvecklande och tillverkande företag. År 2021 försvarade han sin doktorsavhandling med titel ”Strategic Sustainability Risk Management in Product Development Companies”. Forskningen bedrivs primärt inom projekt som har det övergripande syftet att stödja företag i att integrera och implementera ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i de tidiga faserna av produktinnovationsprocessen.

I sin undervisning nyttjar Jesko sin multidisciplinära bakgrund för att kunna förmedla ett mångfacetterat perspektiv. Han undervisar främst inom ämnesområden strategisk hållbar utveckling och hållbar produktutveckling.