Jesko Schulte

Jesko Schulte

Doktorand

jesko.schulte@bth.se

Institutionen för strategisk hållbar utveckling, Rum H416A

0455-385519

Biografi

Jesko Schulte är forskarstuderande på Institutionen för Strategisk Hållbar Utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Han har en masterexamen i miljövetenskap med fokus på miljöriskanalys och LCA från Linnéuniversitetet i Kalmar. Under 2014-2015 var han aktiv medlem i projektet Greencharge Sydost som resulterade i en färdplan för en hållbar snabbomställning av den svenska fordonsflottan. Jesko har bidragit med hållbarhetsanalyser av elvägar och snabbladdningsinfrastruktur. Sedan 2015 forskar han i tätt samarbete med industrin kring hur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv kan integreras i riskhanteringsprocesser och relaterade stödverktyg hos produktutvecklande och tillverkande företag. Detta arbete drivs primärt inom projekt som har det övergripande syftet att stödja företag i att integrera och implementera ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i produktinnovation.

I sin undervisning nyttjar Jesko sin multidisciplinära bakgrund för att kunna förmedla ett mångfacetterat perspektiv. Han undervisar främst inom ämnesområden strategisk hållbar utveckling och hållbar produktutveckling, t.ex. kurser i miljöstyrning och metoder för hållbar produktutveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×