Jesko Schulte

Jesko Schulte

Doktorand

jesko.schulte@bth.se

Institutionen för strategisk hållbar utveckling, Rum H436

0455-385519

Ladda ner:

CV

Biografi

Jesko Schulte är forskarstuderande på Institutionen för Strategisk Hållbar Utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Han har en masterexamen i miljövetenskap med fokus på miljöriskanalys och LCA från Linnéuniversitetet i Kalmar. Under 2014-2015 var han aktiv medlem i projektet Greencharge Sydost som resulterade i en färdplan för en hållbar snabbomställning av den svenska fordonsflottan. Jesko har bidragit med hållbarhetsanalyser av elvägar och snabbladdningsinfrastruktur. Sedan 2015 forskar han i tätt samarbete med industrin kring hur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv kan integreras i riskhanteringsprocesser och relaterade stödverktyg hos produktutvecklande och tillverkande företag. Detta arbete drivs primärt inom projektet STOSIP (Strategic, Tactical, and Operational Implementation of Sustainability in the Innovation Process) som har det övergripande syftet att stödja företag i att integrera och implementera ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i produktinnovation.

I sin undervisning nyttjar Jesko sin multidisciplinära bakgrund för att kunna förmedla ett mångfacetterat perspektiv. Han undervisar främst inom ämnesområden strategisk hållbar utveckling och hållbar produktutveckling, t.ex. kurser i miljöstyrning och metoder för hållbar produktutveckling.