Johanna Börrefors

Johanna Börrefors

Universitetsadjunkt

johanna.borrefors@bth.se

Institutionen för industriell ekonomi, Rum J2413

0455-385681

Johanna Börrefors disputerade i rättssociologi vid Lunds universitet 2007 med avhandlingen En essä om estetisk efterrättelse (monografi). Sedan dess har hon undervisat på Malmö universitet, Linnéuniversitetet och Örebro universitet främst i kvalitativ metod, kriminologi, ledarskap och organisation samt vetenskapsteori. För närvarande undervisar hon på Institutionen för industriell ekonomi på Blekinge tekniska högskola.

Hennes forskningsområde (från och med våren 2024) är innovation och särskild begåvning.

Utvalda publikationer
Börrefors, J. & Liljenfors, R. (2024). Kriminologisk översikt. I: R. Liljenfors (red.), Kriminologiska teorier och hur man använder dem (s. 19-42). Studentlitteratur.
Liljenfors, R. & Börrefors, J. (2024). Praktiska teorier och teoretiska praktiker. I: R. Liljenfors (red.), Kriminologiska teorier och hur man använder dem (s. 43-68). Studentlitteratur.
Börrefors, J. (2023). Romarbrevet 11:33. I: (s. 69-70). A. Engstam (red.), Mellan filosofi, sociologi, idéhistoria och litteratur: En festskrift om och till Carl-Göran Heidegren. Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Börrefors, J. (2018). Digitala spörsmål. I: R. Banakar, K. Dahlstrand & L. Ryberg Welander (red.), Festskrift till Håkan Hydén (s .97-106). Juristförlaget.
Börrefors, J. (2011). Det ickerationella - en aspekt på lärande att räkna med. FoU vid MAM, 1(1), 64-78.
Börrefors, J. (2007). En essä om estetisk efterrättelse. Lund Studies in Sociology of Law 25 (doktorsavhandling). Sociologiska institutionen, Lunds universitet.
Börrefors(Svensson), J. (2004). Varför använder Jeppe Linux? Normvetenskapliga reflektioner. Artiklar om rättssociologi som normvetenskap (Research report in Sociology of Law, Vol. 5). Sociologiska instituitionen, Lunds universitet..
Börrefors (Svensson), J. (2004). Vaddå informationssamhälle? Om begrepp och förståelse - Att problematisera det enkla och förenkla det svåra. (Working papers in sociology; Vol. 1). Sociologiska institutionen, Lunds universitet.
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×