Johanna Törnqvist Krasemann

Johanna Törnqvist Krasemann

Universitetslektor/docent

Institutionen för datavetenskap, Rum K:NA J3118, K:HAMN 3-307

0455-385881

Download:

CV Pressbild

Beslutstödsystem för planering och drift av trafik- och transportsystem

Johanna Törnquist Krasemann är docent i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola samt även verksam på deltid vid Linköpings Universitet som lektor i Kvantitativ Logistik sedan 2008.

Hon har en bakgrund som civilingenjör i Kommunikation- och Transportsystem från LiU 2001 och har därefter fokuserat på utveckling av mjukvara för planering och drift av tågtrafik. Hon har till viss del varvat forskning med konsultarbete genom sin anställning vid BMT Transport Solutions i Hamburg under 2004.

Hon disputerade 2006 med en avhandling som handlar om beslutstöd för hantering av tågtrafikstörningar i den operativa driften på uppdrag av dåvarande Banverket (nu Trafikverket). Trafikverket har fortsatt finansiera och stödja denna forskning via olika projekt som ska skapa ”mer flyt i tågtrafiken” – FLOAT och BLIXTEN.

Johannas forskning har även utökats för att inkludera frågor kopplade till kollektivtrafikområdet. Välfungerande och ändamålsenliga kollektivtrafiksystem är en grundpelare i dagens och framtidens attraktiva, hållbara städer och samhällen. En stadig, omfattande trafikutveckling och marknadsmässiga avregleringar under flera år har dock bland annat bidragit till att samspelet mellan kollektivsystemens olika aktörer blivit mer komplext. Behovet av en ökad samordning mellan kollektivsystemens olika aktörer, inklusive resenärer, är idag därför betydande. I projektet TRANS-FORM står dessa utmaningar i centrum och där är Johanna koordinator för den svenska delen. Projektet syftar till ett utveckla och utvärdera koncept och metoder för att möjliggöra en ökad samordning mellan kollektivtrafiksystemens olika aktörer genom att dra nytta av multipla datakällor om bl.a. resenärsflöden och trafiksystemets egenskaper integrerat med effektiva beräkningsstöd såväl under planering som i ett operativt skede.

Projektet pågår 2016-2019 och är beviljat finansiering via utlysningen ”the ERA-NET Smart Cities and Communities (ENSCC)” av JPI Urban Europe. Den svenska projektdelen finansieras av FORMAS med medfinansiering och stöd av Karlshamns Kommun/Netport, Region Blekinge samt Trafikverket.

Johanna är en av grundarna till branschprogrammet KAJT och BTHs representant i KAJTs styrelse sedan start 2013. Hon har under 2008-2015 varit biträdande föreståndare för ITS forskarskola och har varit/är handledare för ett antal doktorander inom transport- och trafikområdet med fokus på OR (Operations Research).

Johanna brinner även för utbildningsfrågor, särskilt kopplade till vikten av kunskap om matematisk modellering och Operations Research i ingenjörsrollen. Johanna har under perioden augusti 2015-augusti 2018 varit ansvarig för BTHs civilingenjörsprogram i Industriell Ekonomi – ett mycket givande och utmanande uppdrag som innebär många stimulerande studentkontakter och strategiskt arbete. Johanna har även varit mycket engagerad i arbetsmiljöarbetet vid BTH som arbetsmiljöombud april 2017-december 2018 samt i rollen som prodekan under 2018 och arbetet med utveckling av forskarutbildningen vid BTH.