Jürgen Börstler

Jürgen Börstler

Professor/Proprefekt

Institutionen för programvaruteknik, Rum J2331

0455-385867

Supplementary materials

En kort CV

Jag är professor i programvaruteknik och biträdande prefekt för Institutionen för programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Sverige. Jag är också medlem i SERL Sweden, Software Engineering Research and Education Lab vid BTH.

Mina huvudsakliga forskningsintressen är i objektorienterade metoder, processförbättring, programvarukvalitet och -mätning, kodläsbarhet och -förståelse, och datavetenskaplig didaktik.

Jag är professor i programvaruteknik och biträdande prefekt för Institutionen för programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Sverige. Jag är också medlem i SERL Sweden, Software Engineering Research and Education Lab vid BTH.

Mina huvudsakliga forskningsintressen är i objektorienterade metoder, processförbättring, programvarukvalitet och -mätning, kodläsbarhet och -förståelse, och datavetenskaplig didaktik.

Innan jag började på BTH 2010, var jag professor i datavetenskap vid Umeå universitet. Tidigare var jag också lektor för programvaruteknik och algoritmer och datatyper i datacentralen i Aachen University of Technology (RWTH Aachen), Aachen, Tyskland.

Jag disputerade (Dr. rer. nat.) på RWTH Aachen, Tyskland, med en avhandling om Programming-in-the-Large (språk, verktyg och återanvändning). Jag har också en masterexamen i datavetenskap med ekonomi som sekundärämne från Saarland University, Saarbrücken, Tyskland.

Jag är medlem i redaktionen för Informatica Didactica. Dessutom är jag en av grundarna av Scandinavian Pedagogy of Programming Network (SPoP) och en seniormedlem av Swedish Requirements Engineering Network (SiREN).

Quick facts

1739