Markus Hjelm

Markus Hjelm

Universitetslektor

markus.hjelm@bth.se

Institutionen för hälsa , Rum H528B

0455-385485

BIOGRAFI

Markus Hjelm, doktor i medicinsk vetenskap, disputerade vid Lunds universitet i ämnet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad.

Avhandlingens titel är: Case management for older persons with multi-morbidity. Experiences of an intervention from the perspectives of older persons, family members, case managers and health and social care staff members.

Idag arbetar Markus som universitetslektor på Sjuksköterskeprogrammet på både grund- och avancerad nivå. Här undervisar han inom ämnen såsom organisation och ledarskap, vetenskapsmetodik samt interkulturell kompetens. Forskningsintresset finns inom eHälsa, implementeringsforskning samt hur vi kan arbeta mot att utveckla en god vård och omsorg till äldre personer med multisjuklighet och deras närstående.

Projekt och publikationer

Avslutade projekt
Gustafsson, M., Krona, H., & Borglin, G. Pain intervention targeting surgical patients. Blekinge Research Council.
Utvalda publikationer
Case management for older persons with multi-morbidity. Experiences of an intervention from the perspectives of older persons, family members, case managers and health and social care staff members. Case management for older persons with multi-morbidity. Experiences of an intervention from the perspectives of older persons, family members, case managers and health and social care staff members. 2016. Lund University, Faculty of Medicine.
Andersson, E. K., Skär, L., & Hjelm, M. (2020). Care experiences of younger people and next of kin following myocardial infarction. British Journal of Cardiac Nursing, 15(12), 1–11.
Hjelm, M., Holst, G., Willman, A., Bohman, D & Kristensson, J. (2015). The work of case managers as experienced by older persons (75+) with multi-morbidity - a focused ethnography. BMC Geriatrics
Hjelm, M. (2015). Barriers encountered by doctoral nursing students during their research studies and their strategies for overcoming them. A qualitative study. Nordic Journal of Nursing Research.
Hjelm, M., Holmgren, A.-C., Willman, A., Bohman, D.M. & Holst, G. (2015). Family members to older persons with multi-morbidity and their experiences of case managers: An interpretive phenomenological approach. International Journal of Integrated Care (IJIC)
Gustafsson, M, Kristensson, J., Holst, G., Willman, A., & Bohman, D. (2013). Case managers for older persons with multi-morbidity and their everyday work -- a focused ethnography. BMC Health Services Research, 13(1), 496.
Gustafsson, M., Bohman, D. M., & Borglin, G. (2013). Challenges of conducting experimental studies within a clinical nursing context. Applied Nursing Research.
Gustafsson M, Borglin G, (2013) Can a theory-based educational intervention change nurses' knowledge and attitudes concerning cancer pain management? a quasi-experimental design. BMC Health Services Research 13:328.
Borglin, G., Gustafsson, M., Krona, H., (2011) A theory based educational intervention targeting nurses attitudes and knowledge concerning cancer-related pain management: A study protocol of a quasi-experimental design. BMC Health Service Research. 11:233.
Marcinowicz, L., Andersson, E. K., Bohman, D. M., Hjelm, M., Skarbalienė, A., Shpakou, A., … Jamiolkowski, J. (2019). Nursing students’ perception of the professional nurse’s role in four European countries. International Nursing Review, 66(2), 250–258.

Snabba fakta

PUBLIKATIONER PER ÅR

170

ANTAL CITERINGAR

ANTAL CITERINGAR PER ÅR

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×