Markus Hjelm

Markus Hjelm

Universitetslektor

Institutionen för hälsa , Rum H528B

0455-385485

BIOGRAFI

Markus Hjelm, doktor i medicinsk vetenskap, disputerade vid Lunds universitet i ämnet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad.

Avhandlingens titel är: Case management for older persons with multi-morbidity. Experiences of an intervention from the perspectives of older persons, family members, case managers and health and social care staff members.

Idag arbetar Markus som universitetslektor på Sjuksköterskeprogrammet på både grund- och avancerad nivå. Här undervisar han inom ämnen såsom organisation och ledarskap, vetenskapsmetodik samt interkulturell kompetens. Forskningsintresset finns inom eHälsa, implementeringsforskning samt hur vi kan arbeta mot att utveckla en god vård och omsorg till äldre personer med multisjuklighet och deras närstående.

Projects & Publications

Finished projects
Gustafsson, M., Krona, H., & Borglin, G. Pain intervention targeting surgical patients. Blekinge Research Council.
Selected publications
Case management for older persons with multi-morbidity. Experiences of an intervention from the perspectives of older persons, family members, case managers and health and social care staff members. Case management for older persons with multi-morbidity. Experiences of an intervention from the perspectives of older persons, family members, case managers and health and social care staff members. 2016. Lund University, Faculty of Medicine.
Hjelm, M., Holst, G., Willman, A., Bohman, D & Kristensson, J. (2015). The work of case managers as experienced by older persons (75+) with multi-morbidity - a focused ethnography. BMC Geriatrics
Hjelm, M. (2015). Barriers encountered by doctoral nursing students during their research studies and their strategies for overcoming them. A qualitative study. Nordic Journal of Nursing Research.
Hjelm, M., Holmgren, A.-C., Willman, A., Bohman, D.M. & Holst, G. (2015). Family members to older persons with multi-morbidity and their experiences of case managers: An interpretive phenomenological approach. International Journal of Integrated Care (IJIC)
Gustafsson, M, Kristensson, J., Holst, G., Willman, A., & Bohman, D. (2013). Case managers for older persons with multi-morbidity and their everyday work -- a focused ethnography. BMC Health Services Research, 13(1), 496.
Gustafsson, M., Bohman, D. M., & Borglin, G. (2013). Challenges of conducting experimental studies within a clinical nursing context. Applied Nursing Research.
Gustafsson M, Borglin G, (2013) Can a theory-based educational intervention change nurses' knowledge and attitudes concerning cancer pain management? a quasi-experimental design. BMC Health Services Research 13:328.
Borglin, G., Gustafsson, M., Krona, H., (2011) A theory based educational intervention targeting nurses attitudes and knowledge concerning cancer-related pain management: A study protocol of a quasi-experimental design. BMC Health Service Research. 11:233.

Quick facts

99