Omsri Kumar Aeddula

Omsri Kumar Aeddula

Doktorand

omsri.kumar.aeddula@bth.se

Institutionen för maskinteknik, Rum J3426

0455-385427

Ladda ner:

CV

Omsri Aeddula, född 1993 i Indien, bedriver för närvarande doktorsexamen vid  produktutvecklings forsknings laboratorium (PDRL), Blekinge Institute of Technology (BTH) inom området konstgjord intelligens och maskininlärning inom ett produktutvecklingssammanhang. Han fick sin kandidatexamen i elektroteknik med huvudsaklig specialisering i signalbehandling från Blekinge Institute of Technology 2017 och avslutade kandidatexamen i elektronik och kommunikation från Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad, Indien 2015.

Hans nuvarande fokus är att stödja teknisk produktutveckling med artificiell intelligens och maskininlärning. Han är en del av KKS: s forskningsprofil ”Model Driven Development and Decision Support”. Han kommer också att vara involverad i tillämpad hälsovårdsforskning inom ny BTH-forskningsklinik inom AI och ML. Hans andra forskningsintresse inkluderar signal / bildbehandling, beslutshantering, datorvision, djup inlärning och konstgjorda neurala nätverk.

Snabba fakta

PUBLIKATIONER PER ÅR

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×