Omsri Kumar Aeddula

Omsri Kumar Aeddula

Doktorand

Institutionen för maskinteknik, Rum J3426

0455-385427

Ladda ner:

CV

Omsri Aeddula, född 1993 i Indien, bedriver för närvarande doktorsexamen vid  produktutvecklings forsknings laboratorium (PDRL), Blekinge Institute of Technology (BTH) inom området konstgjord intelligens och maskininlärning inom ett produktutvecklingssammanhang. Han fick sin kandidatexamen i elektroteknik med huvudsaklig specialisering i signalbehandling från Blekinge Institute of Technology 2017 och avslutade kandidatexamen i elektronik och kommunikation från Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad, Indien 2015.

Hans nuvarande fokus är att stödja teknisk produktutveckling med artificiell intelligens och maskininlärning. Han är en del av KKS: s forskningsprofil ”Model Driven Development and Decision Support”. Han kommer också att vara involverad i tillämpad hälsovårdsforskning inom ny BTH-forskningsklinik inom AI och ML. Hans andra forskningsintresse inkluderar signal / bildbehandling, beslutshantering, datorvision, djup inlärning och konstgjorda neurala nätverk.

Snabba fakta

PUBLIKATIONER PER ÅR

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×