Terese Lindberg

Terese Lindberg

Universitetslektor

terese.lindberg@bth.se

Institutionen för hälsa , Rum H585A

0455-385477

Ladda ner:

CV Pressbild

Terese Lindberg RN PhD

Terese Lindberg är doktor i medicinsk vetenskap och disputerade vid Lunds universitet i ämnet klinisk medicin med inriktning geriatrik.

Avhandlingens titel är Arrhythmias in Older People: Focusing on Atrial Fibrillation Epidemiology and impact on daily life

Idag arbetar jag på institutionen för hälsa där jag undervisar både grund- och avancerad nivå. Ämneskunskapen sträcker sig från omvårdnad och medicinsk vetenskap som anatomi och fysiologi till olika vetenskapliga metoder, både kvantitativa och kvalitativa. Min tidigare forskning är epidemiologisk och syftar till att få en förståelse för hur prevalensen och incidensen av främst hjärtrytmrubbningar ser ut i den äldre befolkningen. Men den syftar även till att få en djupare förståelse för hur det är att leva med kroniska sjukdomar och behovet av medicinska kontroller, utgångspunkten har därmed ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×