Tirtha  Rasaili

Tirtha Rasaili

Doktorand

tirtha.rasaili@bth.se

Institutionen för fysisk planering, Rum C505

0455-385304

Ladda ner:

CV

About me

Hej
Jag har kandidatexamen i sociologi och engelska, Masterexamen i sociologi från Tribhuvan University Nepal; och masterexamen i socialt arbete och mänskliga rättigheter från Göteborgs universitet Sverige. Från och med 2002 till och med 2008 jobbade jag som projektledare i en ideell förening för att barnrätts- och samhällsutvecklingsfrågor (inkludering, egenmakt, fattigdomsbekämpning och sociala hållbarhetsfrågor) i Katmandu med ett årigt studieuppehåll mellan 2006 och 2007. Från 2010 till 2011 jobbade jag som projektledare för två EU finansierade projekt inom utbildnings och socialrättvisa i Jemen. Efter jag flyttade till Sverige jobbade jag som integrationssamordnare och socialhållbarhetsstrateg i Laholms kommun mellan 2012 och 2019. Fr.o.m. september 2019 till och med 2022 maj 2022 jobbade jag som regional människorättssamordnare på Länsstyrelsen i Halland.

Sedan i maj 2022 är jag tjänstledig från Länsstyrelsen i Halland och arbetar som doktorand på institutionen för fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, Sverige. Mina forskningsintressen ligger inom sociala hållbarhetsfrågor främst inom åldrande och fysisk planering. Förutom rapporter och artiklar skrivna inom olika yrkesroller har jag skrivit två masteruppsatser. Jag är grundare av en välgörenhetsförening för att rädda barnen (www.watabaran.com) i Nepal och har fått ett par stipendier dvs. SI-stipendium i Sverige och stipendium för att studera en kurs prestationsmätning av ideella organisationer vid Harvard Universitet, USA.

Projekt och publikationer

Pågående projekt
CollAge (Collaboratively developing age-friendly communities with municipality eldercare, spatial planning, and Senior Citizens’ Councils)