Veronica Sundstedt

Veronica Sundstedt

Universitetslektor/docent

Institutionen för datavetenskap, Rum J3324

0455-385850

Ladda ner:

Pressbild

Biografi

Jag är docent i datavetenskap vid institutionen för datavetenskap (DIDA) på Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Jag var tidigare prefekt för institutionen för kreativa teknologier (2014-01-01-2019-02-28, som nu gått samman till den nya institutionen för datavetenskap där jag var prefekt 2019-03-01-2020-12-31). Tidigare arbetade jag som forskare och lektor vid institutionen för datavetenskap och statistik vid Trinity College Dublin, Irland. Jag har också varit postdok vid institutionen för datavetenskap vid Bristols universitet och Baths universitet i England. Jag har doktorerat inom datorgrafik vid Bristols universitet och är tidigare civilingenjör i medieteknik (med inriktning på visualisering) från Linköpings universitet. Mina forskningsintressen är inom datorgrafik, visualisering och utveckling av digitala spel speciellt med en inriktning mot perception. Ett annat intresseområde är nya interaktionstekniker och ögonstyrnings- och ögonspårningstekniker (eye tracking). År 2011 organiserade jag den första konferensen om ögonstyrda applikationer (NGCA). Jag har också tidigare varit med och organiserat konferensen ACM Symposium on Applied Perception in Graphics and Visualization (2007) och Eurographics Ireland Workshop (2009). Jag är också medredaktör för ACM Transactions of Applied Perception och var ordförande för programmet på ACM Symposium on Applied Perception 2012. Under 2012 publicerades också min bok som heter ”Gazing at Games: An Introduction to Eye Tracking Control” av Morgan & Claypool. På BTH undervisar och examinerar jag främst inom forskningsmetodik, visualisering, aktuella speltekniker och examensarbeten inom datavetenskap och utveckling av digitala spel. Jag är också projektägare för vårt nya forskningsprojekt ”Datoranvändning med människan i centrum för nya visuella och interaktiva tillämpningsprogram” som finansieras av stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) i samproduktion med industrin.

Mer information

Intresseområden

 • Computer Graphics (Modelling, Rendering, Animation)
 • Visual and Interactive Computing
 • Realistic Image Synthesis
 • Efficient Rendering
 • Perceptual Methods for Computer Graphics and Visualisation
 • Visualisation
 • Eye Tracking (Diagnostic and Interactive purposes)
 • Novel Gaze-Controlled Applications
 • Visual Attention and Eye Movements
 • Game Analytics / Player Behaviour / Metrics
 • Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR)
 • Human-Computer Interaction
 • Experimental Design
 • Digital Cultural Heritage

If you are interested in a B.Sc./M.Sc. project related to any of these areas please do come and talk to me or contact me at: veronica.sundstedt@bth.se

Forskningsorganisationer

Konferensorganisation och tidskriftsuppdrag

 • Eurographics STAR Chair 2020
 • ACM ETRA Paper Chair 2019
 • Poster Session Chair at womENcourage 2014
 • Steering Committee ACM SAP (since 2012)
 • Programme Chair, ACM SAP ’12 – The 9th Symposium on Applied Perception
 • Conference Chair, Novel Gaze-Controlled Applications 2011
 • I am associate editor and on the editorial board for TAP – ACM Transactions of Applied Perception (since 2007) URL
 • Posters Chair, ACM APGV ’11 – The 8th Symposium on Applied Perception in Graphics and Visualization
 • Conference Chair, Eurographics Ireland 2009 Workshop
 • Conference Chair, ACM APGV ’07 – The 4th Symposium on Applied Perception in Graphics and Visualization

Internationella programkommitteer

 • International Programme Committe for ACM SAP 2017
 • 2nd Workshop on Eye Tracking and Visualization (ETVIS’16)
 • International Programme Committee for PETMEI 2016
 • International Programme Committee for ACM SAP 2016
 • International Programme Committee for ACM SAP 2015
 • International Programme Committee for PETMEI 2015 URL
 • International Programme Committee for MobileHCI 2015 URL
 • International Programme Committee for SIGRAD 2015
 • International Programme Committee for ETSA 2015 – Eye Tracking South Africa
 • International Programme Committee for ACM SAP 2014
 • International Programme Committe for SIGRAD 2014
 • International Programme Committee for GRAPP 2014 – International Conference on Computer Graphics Theory and Applications
 • International Programme Committe for SIGRAD 2013
 • International Programme Committee for ACM SAP 2013 URL
 • International Programme Committee for CHI 2013 One-day Workshop (Gaze Interaction in the Post-WIMP World)
 • International Programme Committee for ETSA 2013 – Eye Tracking South Africa URL
 • International Programme Committee for GRAPP 2013 – International Conference on Computer Graphics Theory and Applications URL
 • ACM SAP 2012 Programme Committee
 • International Programme Committee for GRAPP 2012 – International Conference on Computer Graphics Theory and Applications URL
 • International Programme Committee for ACM SIGGRAPH VRCAI 2011 Workshop on Human-Centered VR, AR and Gaming (VRCAI-VRAR 2011)
 • ACM SIGGRAPH ASIA 2011 Sketches & Posters Committee
 • International Programme Committee for GRAPP 2011 – International Conference on Computer Graphics Theory and Applications URL
 • ACM APGV 2010 Programme Committee
 • ACM SIGGRAPH ASIA 2010 Sketches & Posters Committee URL
 • International Programme Committee for GRAPP 2010 – International Conference on Computer Graphics Theory and Applications URL
 • ACM SIGGRAPH 2009 Unified Jury Committee URL
 • ACM SIGGRAPH ASIA 2009 Sketches & Posters Committee
 • ACM APGV 2009 Programme Committee 2009
 • ACM SIGGRAPH Asia 2009 Sketches & Posters Committee
 • International Programme Committee for GRAPP 2009 – International Conference on Computer Graphics Theory and Applications URL
 • ACM SIGGRAPH Asia 2008 Sketches & Posters Committee URL

Granskare

 • ACM Transactions of Computer-Human Interaction (journal paper ’16)
 • SIGGRAPH ASIA Symposium on Education (’16)
 • NordiCHI (papers ’16)
 • Universal Access in the Information Society (journal paper ’15)
 • ACM Transactions of Computer-Human Interaction (journal paper ’15)
 • SIGRAD (papers ’15)
 • CHI Play (papers ’15)
 • PETMEI (papers ’15)
 • ACM SIGGRAPH ASIA (papers ’15)
 • MobileCHI (papers ’15)
 • womENcourage (posters ’15)
 • Computers & Graphics (’14, ’15)
 • ACM SIGGRAPH (papers ’12, ’13, ’14)
 • ACM CHI (papers ’13)
 • ACM SAP (papers ’12, ’13, ’14, ’15, ’16, ’17, ’18)
 • Journal of Graphics Tools (journal paper ’13)
 • ETSA: Eye Tracking South Africa (papers ’13)
 • ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems ’12
 • CGF: Computer Graphics Forum (official journal of Eurographics ’09, ’12)
 • TAP – ACM Transactions of Applied Perception (journal papers)
 • ACM SIGGRAPH VRCAI 2011 Workshop on Human-Centered VR, AR and Gaming (VRCAI-VRAR 2011) (papers ’11)
 • ACM APGV (papers ’09, ’10, posters ’11)
 • Eurographics (papers ’10, ’11, ’13, star ’10, ’11)
 • WSCG: International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (papers ’11, ’12, ’13, ’14)
 • ACM Journal on Computing and Cultural Heritage ’10
 • PRESENCE: Teleoperators and Virtual Environments (journal papers ’09, ’10)
 • IJVR – International Journal of Virtual Reality (journal papers)
 • ACM SIGGRAPH (courses, sketches, posters, talks, emerging technologies, information aesthetics)
 • ACM SIGGRAPH ASIA (papers ’09, ’10, courses ’09, sketches and posters ’08, ’09, ’10, ’11)
 • VRST – ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology (papers)
 • GRAPHITE – International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques in Australasia and Southeast Asia (papers)
 • GRAPP – International Conference on Computer Graphics Theory and Applications (papers ’09, ’10, ’11, ’12)
 • VAST – International Symposium on Virtual Reality, Archaeology, and Cultural Heritage (papers)
 • CHI – Computer-Human Interaction (work in progress and student research competition)
 • ICRA – IEEE International Conference on Robotics and Automation (papers)

Senior granskare för doktorander

 • Ana Luiza
 • Edgar Lopez (disputerad)
 • Jefferson Molleri
 • Siva Dasari
 • Sai P Josyula

Andra aktiviteter

 • (Previous) ACM-W Europe Executive Committee URL

Nuvarande kurser

 • DV2556: Forskningsmetodik i spel- och programvaruteknik, 7.5 ECTS (2018-) – Examinator/Kursansvarig
 • TE2501: Examensarbete för civilingenjörer, 30 ECTS (2016-) – Handledare/Examinator/Fakultetsgranskare
 • DV2524: Examensarbete i Datavetenskap för civilingenjörer, 30 ECTS (2014-2015, 2016-2018 restexamination) – Examinator/Kursansvarig
 • DV1478: Kandidatarbete i Datavetenskap, 15 ECTS (2016-) – Examinator
 • UD1416: Kandidatarbete i Utveckling av digitala spel, 15 ECTS (2013-) – Examinator/Kursansvarig
 • DV1474: Visualisering, 7.5 ECTS (2014-2015, 2016-2017 restexamination, 2018-) – Examinator/Kursansvarig

Tidigare kurser

 • ET2533: Gränssnitt med känselåterkoppling, 7.5 ECTS (2017) – Föreläsare
 • DV2519: Aktuella speltekniker, 7.5 ECTS (2014-2016) – Examinator/Kursansvarig
 • DV1478: Kandidatarbete i Datavetenskap, 15 ECTS (2013-2015) – Examinator/Kursansvarig
 • DV2538: Masterarbete i Datavetenskap (2014) – Handledare
 • UD1425: Avancerad Animation, 7.5 ECTS (2014) – Examinator
 • UD1424: Karaktärsanimering, 7.5 ECTS (2013) – Kursansvarig
 • DV1521: Forskningsorientering inom spel- och programvaruteknik , 2ECTS (2013-2014)
 • DV1413: Visualisering, 7.5 ECTS (2011-2013) – Kursansvarig
 • DV2512: Masterarbete i datavetenskap (2011)
 • DV1322: Kandidatarbete i datavetenskap (2011)
 • UD1405: Plugin-konstruktion och scripts, 4.5 ECTS (2011-2013) – Kursansvarig
 • DV2519: Aktuella Speltekniker, 7.5 ECTS (2012-2013)
 • UD1410: Animera mera, 7.5 ECTS (2011-2013) – Kursansvarig
 • UD1409: Karaktärsanimering, 7.5 ECTS (2010-2012) – Kursansvarig
 • UD1403: Grunder i 3D-modellering med skissteknik, 7.5 ECTS (2010-2011)
 • UDG05: Karaktärsmodellering med anatomi, 7.5 ECTS (2011-2012)
 • UD1404: Interiör och exteriör omgivning med skissteknik, 7.5 ECTS (2011-2012)
 • DV1414: Användbarhet och interaktion, 7.5 ECTS (2011)
 • CS7038: Games Group Project (Course Responsible and Lecturer at TCD, 2010)
 • CS7033: Real-time Animation (Course Responsible and Lecturer at TCD, 2008-2009)
 • CS4D3: Computer Graphics (Course Responsible and Lecturer at TCD, 2008-2009)
 • COMSM30115: Computer Graphics (Occasional Lecturer at Bristol, 2007)
 • COMSM2003: Advanced Computer Graphics (Teaching Assistant at Bristol, 2003-2005)
 • COMSM30115: Computer Graphics (Teaching Assistant at Bristol, 2003-2005)
 • COMSM30800: Professional Studies (Teaching Assistant at Bristol, 2003)
 • COMS12302: Scientific Computing (Teaching Assistant at Bristol, 2003)

Kurser i pedagogi (som jag själv deltagit i)

 • Higher education pedagogy: introduction course (2010/2011)
 • Higher education pedagogy: project course (2010/2011)
 • Forskarhandledarutbildning: FLUS (2010/2011)

Generell beskrivning av forskning

Computer graphics is divided into three main areas: 3D modelling, animation, and rendering. Interesting projects with modelling include procedural generation of content for applications such as entertainment, architecture or archeology. This overlaps with possible projects in visualisation, and questions in human perception. Current research topics in animation involve how to model motion to avoid perceptual anomalies such as the ’uncanny valley’ effect. Perceptually realistic rendering requires accurate simulation of the physical properties of materials and the behaviour of light. As realistic computer graphics imagery is computationally expensive interesting topics include local reflection models, global light transport, and the whole realistic image synthesis pipeline through to image display. The human observer does not use all the information computed in the scene. By removing perceptually unnecessary details we can explore how to reduce overhead in rendering algorithms. In order to make this improvement we must increase our understanding of models of human visual perception. We validate this approach using psychophysical experiments, objective difference metrics, and eye tracking technology. Pervasive eye tracking technology enables novel input modalities in many applications. One area of research is the impact on the next generation of games, measuring its viability in comparison to traditional input devices, while other areas include accessibility for disabled users, and fusion with other input modalities such as voice.

Erbjuden handledning på kandidat/magister/master nivå

Please contact me if you are interested in a B.Sc./M.Sc. project in computer science (computer graphics and digital game development).

 • Computer Graphics (Modelling, Rendering, Animation)
 • Visualisation
 • Visual Computing
 • Digital Game Development
 • Motion Capture
 • Eye Tracking
 • Other topics within computer science (experiments)

Nuvarande handledning av doktorander

 • Mr Tino Krautwald (2018-) (Industry Licentiate)
 • Mr Francisco Lopez Luro (2017-)
 • Ms Yu Fu (2017-)
 • Mr Diego Navarro (2015-)
 • Mr Petar Jercic (2014-)

Nuvarande biträdande handledning av doktorander

 • Mr Viktor Kelkkanen (2018-)
 • Mr Stefan Petersson (2012-) (on hold)
 • Mr Francisco Lopez Luro (2010-) (paper presented at APGV 2010) (on hold)
 • Mr Wei Wen (2014-)

Nuvarande handledning av masterarbeten

 • Mr Oscar Andersson och Pontus Björkberg (2018-)
 • Mr Daniel Pejcinovski (2018-) (co-supervised with Prashant Goswami)
 • Mr Andreas Flöjt (2018-) (co-supervised with Stefan Petersson)
 • Mr Peter Valtersson och Jim Nilsson (2018-) (co-supervised with Stefan Petersson)
 • Mr Adam Byhlén (2017-)
 • Mr Philip Andersson (2015-)
 • Mr Christopher Petersson (2015-) (co-supervised with Francisco Lopez Luro)
 • Mr Daniel Carlsson (2015-) (co-supervised)

Nuvarande handledning av kandidatarbeten

 • Mr Philip Velandria (2018-)
 • Mr Lukas Ljungberg (2018-)
 • Mr Jonah Napieralla (2018-)
 • Ms Linnéa Vajda (2018-)
 • Mr Erik Wikström (2018-)
 • Mr David Wigelius (2017-)
 • Mr Johan Ganeteg (2017-)
 • Mr Sebastian Hallin (2017-)
 • Ms Olivia Brännlund (2017-)
 • Mr Anton Gillén (2016-) (co-supervised with Francisco Lopez Luro)
 • Ms Olivia Lau and Nicklas Wallander (2016-)
 • Mr Oskar Hellstroem (2016-)
 • Mr Martin Nygren (2016-)
 • Mr Magnus Quach (2016-) (co-supervised with Francisco Lopez Luro)
 Tidigare handledning av masterarbeten
 • Mr Jonas Axelsson (2017)
 • Mr Joachim Petterson and William Moberg – Interacting with Hand Gestures in Augmented Reality: A Typing Study (2017) (URL)
 • Mr Filip Hintze and Daniel Hildesson – Implementation and Evaluation of a Different Way of Displaying Games in Virtual Reality (2017) (URL)
 • Mr Tobias Andersson – Facial Feature Tracking and Head Pose Tracking as Input for Platform Games (2016) (URL)
 • Mr Alexander Petrini och Mr Henrik Forslin – Evaluation of Player Performance with a Brain Computer Interface and Eye Tracking Control in an Entertainment Game Application (2016) (URL)
 • Mr Jonas Göransson – A Temporal Stable Distance to Edge Anti-Aliasing Technique for GCN Architecture (2014/2015)
 • Mr Chai Yi – A novel progressive mesh representation method based on the half-edge data structure and √3 subdivision (2014/2015)
 • Mr Jarl Larsson – Performance of Physics-Driven Procedural Animation of Character Locomotion for Bipedal and Quadrupedal Gait (2014/2015)
 • Mr David Gustavsson – Interaction with a 3D modeling tool through a gestural interface: an Evaluation of Effectiveness and Quality (2014)
 • Mr Diego Navarro – Improving Player Performance by Developing Gaze Aware Games (2014) (Position paper accepted for EyePlay in Toronto)
 • Mr Robin Thunström – Passive Gaze-contingent techniques relation to system latency (2014)
 • Mr Daniel Palm: Eye on the Prize – Enhancing Realism during Interaction towards Non-Player-Characters with Natural Eye Movements (2013)
 • Mr Muhammad Azam and Mr Luqman Ahmad: A Comparative Evaluation of Usability for the iPhone and iPad (2011)
 • Mr Jan Kamp: Gaze-Based Paint Program with Voice Recognition (2009/2010) (Paper presented at NGCA 2011)
 • Mr Alan Purvis: Procedural Generation and Evaluation of Large-Scale Flora Ecosystems (2009/2010) (paper presented at TPCG 2010 and poster at APGV 2010)
 • Mr Brendan Fields: Interactive Volume Rendering using CUDA (2008/2009)
 • Mr Jonathan O’Donovan: Gaze and Voice Based Game Interaction (2008/2009) (paper presented at EG Ireland 2009)
 • Mr David Whelan: Real-time Rendering of Translucency in Skin (co-supervised with Dr Diego Gutierrez, University of Zaragoza, Spain) (2008/2009) (journal paper URL)

Tidigare biträdande handledning av masterarbeten

 • Ms Sumaya Ahmed: Task-Map Plugin for Maya (2005)
 • Ms Ivana Rudolfova: High-Fidelity Rendering of the Interior of an Egyptian Temple (2004) (paper presented at CESCG 2004)

Tidigare handledning av kandidatarbeten

 • Mr Sebastian Lundgren and Mr Max Larsson (2017)
 • Mr Erik Pettersson – Social Interaction with Real-time Facial Motion Capture (2017)
 • Mr Dennis Olsen – Användargränssnittets påverkan på spelarens fixeringspunkter (2016/2017), Supervised with Hans Tap.
 • Mr Mattias Sjöblom – Investigating Gaze Attraction to Bottom-Up Visual Features for Visual Aids in Games (2016)
 • Ms Julia Karlsson – Using graphical attributes to influence the perception of safety in a 3D environment (2016)
 • Mr Albin Norlin – En jämförelse mellan teckenbaserade och grafiska lösenord: Fokuserad på användarvänlighet och säkerhet (2016)
 • Mr Isak Stensmar – Steganografi i bilder: En studie om bildformat och visuella vildrepresentationers påverkan vid lagring av data med hjälp av en steganografisk metod (2016)
 • Mr Max Kaspersson – Facial Realism Through Wrinkle Maps: The Perceived Impact of Different Dynamic Wrinkle Implementations (2015)
 • Mr Andreas Lambrant – A Preferred Visual Appearance for Game Avatars based on Color Theory (2015) (paper presented at ACM SIGGRAPH Symposium on Applied Perception 2015)
 • Ms Sofie Höglund: Portningsprocessen för en applikation – Att porta en applikation mellan två motorer (2014/2015)
 • Mr Karl Åbom: Comparison of effectiveness in using 3D-audio and visual aids in identifying objects in a three-dimensional virtual environment (2014)
 • Mr Dimitri Kajhanidis: Automatiserad riggning och tidssparande (2013), supervised with Jonas Petersson
 • Mr Marcus Faleij and Mr Alexander Ivannikov: Cascaded Deferred Rendering (2013)
 • Mr Pontus Holmertz Liljekvist and Mr Andreas Zsigmond: Real-Time Tesselation – A Region of Interest Based Technique Suited for Game Applications (2013), supervised with Stefan Petersson
 • Mr Alve Andersson: Att sticka ut i mängden – En studie av tekniker för variation av instansierade modeller (2013), supervised with Jonas Petersson
 • Mr Erik Wadstein: Artistic Techniques to Influence Navigational Behavior in 3D-Games (2013), supervised with Martin Lanner
 • Mr Rob Howley: Studying the Effect of Participating Media on Human Visual Attention (2009/2010)
 • Mr Declan O’Sullivan: Investigating User Preference of Dialogue Boxes in Computer Games (2009/2010)
 • Mr Gregory Porter: Visualising the Ray Tracing Algorithm (2009/2010)
 • Mr Adam Taylor: Wii Juggling (2009/2010)
 • Mr Alan Purvis: Global Illumination Renderer (2008/2009)

Tidigare handledning av projekt i grupp

 • Mr Tom Wilcox, Mr Mike Evans, Mr Chris Pearce, Mr Nick Pollard: Revenge of the Killer Penguins (Gaze and Voice Controlled Game)

Projekt och publikationer

Snabba fakta

PUBLIKATIONER PER ÅR

956

ANTAL CITERINGAR

ANTAL CITERINGAR PER ÅR

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiderna vara längre än normalt.
×