Rektor Anders Hederstierna BTH

Examen

Examen

EXAMEN

En examen visar att du har slutfört en akademisk utbildning, vilket är värdefullt när du söker jobb. Examina delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå förutsätter och bygger på att du har utbildning på  tidigare nivå/nivåer.

GENERELLA EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ – omfattar två eller tre års studier:
Högskoleexamen: 120 hp varav minst 60 hp inom viss inriktning/huvudområde.
Kandidatexamen: 180 hp varav minst 90 hp med fördjupning i huvudområdet.

GENERELLA EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ – omfattar ett eller två års studier som bygger på kunskaper från grundnivån  (examen på 180 hp):
Magisterexamen: 60 hp varav minst 30 hp med fördjupning i huvudområdet.
Masterexamen: 120 hp varav minst 60 hp med fördjupning i huvudområdet.

YRKESEXAMINA – omfattar tre till fem års studier:
Civilingenjörsexamen: 300 hp. Högskoleingenjörsexamen: 180 hp. Sjuksköterskeexamen: 180 hp. Specialistsjuksköterskeexamen: 60/75 hp.

EXAMINA PÅ FORSKARNIVÅ – omfattar två eller fyra års studier:
Licentiatexamen: 120 hp. Doktorsexamen: 240 hp.

I samtliga examina ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete).