Så funkar CSN

SÅ FUNKAR CSN

När du studerar kan du söka studiestöd. Det består av bidrag och lån.  När du söker studiemedel använder du tjänsten Ansök om studiemedel som finns  i Mina sidor på Centrala studiestödsnämnden, www.csn.se.

När kan jag söka studiemedel?
Du kan söka studiemedel när som helst under året. Men du kan bara få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan din ansökan kom in till oss. Du kan söka studiemedel även om du ännu inte vet om du blivit antagen till den utbildning du sökt. Om du ska läsa flera terminer är det bra att söka för hela läsåret. Som längst kan du söka för ett år i taget.

För mer information om studiebidrag och studielån, se www.csn.se.