Masterarbete i Programvaruteknik

Odefinierad, 30 hp

  • Studietid: 2021 vecka 3 till 2021 vecka 22
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, helfart 100%
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Språk: Engelska
  • Nivå: A2E
  • Anmälningskod: D5824
  • Kurskod: PA2534
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Masterarbete i Programvaruteknik, 30 hp

Syftet med kursen är att studenten ska träna sin förmåga att definiera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt forskningsarbete. Studenten förväntas tillämpa de under utbildningen förvärvade kunskaperna för att självständigt fördjupa sig inom ett eller flera specifika delområden inom huvudområdet programvaruteknik. Målet för studenten är att muntligen och skriftligen redovisa resultatet av forskningsarbetet samt att kritiskt granska och opponera på ett annat examensarbete. Redovisningen ska uppfylla de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Michael Unterkalmsteiner

michael.unterkalmsteiner@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar