Grunder för strategisk hållbar utveckling

Odefinierad, 7,5 hp

  • Studietid: 2021 vecka 3 till 2021 vecka 12
  • Ort: Distans
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Strategiskt ledarskap för hållbarhet
  • Språk: Engelska
  • Nivå: A1N
  • Anmälningskod: G5829
  • Kurskod: SL2539
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Grunder för strategisk hållbar utveckling, 7,5 hp

Kursens syfte är att studenten

• ska utveckla kunskap om och förståelse för samhällets hållbarhetsutmaningar och de grundläggande orsakerna till dessa.
• ska utveckla kunskap om och förståelse för en strukturerande och koordinerande metodik för strategisk hållbar utveckling, inklusive dess vetenskapliga grunder.
• ska utveckla färdighet i att tillämpa metodiken och i att nyttja den i förhållande till vanligen citerade begrepp, metoder och verktyg av relevans för strategisk hållbar utveckling.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Dana Bergman

dana.bergman@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar