Tillämpad mikroekonomi och strategi

Odefinierad, 6,0 hp

  • Studietid: 2022 vecka 44 till 2023 vecka 2
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde:
  • Språk: Svenska
  • Nivå:
  • Anmälningskod: BJYAL
  • Kurskod: IY1417
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Tillämpad mikroekonomi och strategi, 6,0 hp

Bra att veta

Frågor?

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är maskinteknik?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×