Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot distriktsköterskans verksamhetsområde

Programkurs, 15 hp

  • Studietid: 2022 vecka 35 till 2022 vecka 43
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Språk: Svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Nivå: A1E
  • Kurskod: OM2531
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Examensarbete i omvårdnad med inriktning mot distriktsköterskans verksamhetsområde, 15 hp

Syftet med kursen är att studenten fördjupar kunskapen om forskningsdesign, forskningsmetod, forskningsetik samt sin förmåga att tillämpa forskningsprocessens steg i ett examensarbete i omvårdnad med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde. Syftet är också att studenten vidareutvecklar förmågan att kritiskt granska, bedöma och diskutera eget samt andras examensarbete.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Christel Borg

christel.borg@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×