Framtidsbilder

Odefinierad, 15,0 hp

  • Studietid: 2022 vecka 44 till 2023 vecka 2
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, helfart 100%
  • Huvudområde:
  • Språk: Svenska
  • Nivå:
  • Anmälningskod: BR9DW
  • Kurskod: FM2606
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Framtidsbilder, 15,0 hp

Kursen introducerar metoder och analysverktyg för att studera aktuell planeringsproblematik som den kommer i uttryck i planer, program och visioner inom den strategiska fysiska planeringen. Kursen syftar till att analysera, förklara och förstå hur planeringens aktörer genom olika logiker formar planer och andra plandokument och ger dessa ett meningsbärande innehåll. Kursen behandlar även metodik för visioner och scenarier och de studerande tillämpar dessa i projektform i syfte att kritiskt granska deras möjligheter och begränsningar samt etiska konsekvenser.

Bra att veta

Frågor?

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är maskinteknik?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×