Farmakologi och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar med inriktning mot vård av äldre

Programkurs, 15 hp

  • Studietid: 2023 vecka 03 till 2023 vecka 12
  • Ort: Hela eller delar av undervisningen bedrivs på distans.
  • Undervisningsform: Distans, blandad undervisningstid, heltid
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Språk: Svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Nivå: A1N
  • Kurskod: OM2533
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Farmakologi och förskrivningsrätt för vissa läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar med inriktning mot vård av äldre, 15 hp

Syftet med kursen är att studenterna ska fördjupa sina kunskaper utifrån ett vetenskapligt, reflektivt och kritiskt förhållningssätt inom farmakologi, diabetes-, stomi-, sår-, inkontinensvård, samt smärta och smärtbehandling. Syftet är vidare att med stöd av styrdokument kunna förskriva läkemedel, tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Christel Borg

christel.borg@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×