Samhällsorganisation och styrformer

Programkurs, 7,5 hp

  • Studietid: 2023 vecka 08 till 2023 vecka 12
  • Ort: Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, heltid
  • Huvudområde: Fysisk planering
  • Välkommen till BTH! Information för antagna studenter om studentkonto, registrering och kurssidan i Canvas.
  • Språk: Svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
  • Nivå: A1F
  • Kurskod: FM2598
Visa mer

Denna kurs är del av program och går inte att söka till.

Visa mer

Samhällsorganisation och styrformer, 7,5 hp

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaperna hos den studerande om hur samhället organiseras och styrs, och hur olika styrformer relaterar till lagar och regleringar samt till planeringens praktik. Vidare fördjupas den studerandes kunskaper om projekt som arbetsform och färdigheter i att arbeta i projekt.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Jimmie Andersén

jimmie.andersen@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×