Kemi alfa

Odefinierad, 8 Förutbildningspoäng

  • Studietid: 2023 vecka 34 till 2023 vecka 43
  • Ort: Distans
  • Undervisningsform: Distans, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde:
  • Språk: Svenska
  • Nivå:
  • Anmälningskod: BCKC9
  • Kurskod: KE0004
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Kemi alfa, 8 Förutbildningspoäng

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig de kunskaper i kemi som krävs för att påbörja ingenjörsutbildning på högskolenivå, det vill säga motsvarande Kemi 1 enligt gymnasieskolans kursplan.

Bra att veta

Frågor?

Kursansvarig:

Gunilla Åkesson Nilsson

gunilla.akesson.nilsson@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är maskinteknik?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?