Webbteknologier

Odefinierad, 7,5 hp

  • Studietid: 2023 vecka 34 till 2023 vecka 43
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde: Programvaruteknik
  • Språk: Svenska
  • Nivå: G1N
  • Anmälningskod: BFQNK
  • Kurskod: PA1439
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Webbteknologier, 7,5 hp

Grundkurs i HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering. Konstruktioner i HTML och XHTML presenteras. Separata stylesheets används och konstruktioner i CSS hanteras. PHP används för att bearbeta formulär, generera tabeller och för att införa dynamik i webbplatsen. PHP används för att spara data i filbaserad databas (SQLite). Genom hela kursen utvecklas en webbplats som byggs ut efter hand.

Syfte
HTML, XHTML och CSS ger grundförutsättningarna för hur en webbapplikation kan byggas. Genom att använda server-side skriptprogrammering med PHP så kan webbapplikationen bli mer dynamisk och lagra data i databaser. Dessutom kan webbapplikationen byggas upp med en programmerings-mässig struktur, en struktur som underlättar utveckling och underhåll av webbplatsen.

Detta är en introduktions-kurs för den som vill lära sig teknikerna från grunden. Kursern kräver inga förkunskaper. Kursen fokuserar till att börja med på HTML och CSS. Vi använder HTML5 och tittar på vilka möjligheter som CSS3 kommer att erbjuda. Därefter introduceras PHP som ett skriptspråk och med enkla programmeringskonstruktioner får vi möjlighet att bygga ut vår webbplats på ett strukturerat sätt. Vi fortsätter med att lagra information i en filbaserad databas (SQLite) och vi testar på frågespråket SQL.

Sammantaget blir kursen en grundlig introduktion och orientering i de tekniker som ofta används för att skapa webbplatser. Kursen kan med fördel tas av de som inte har kunskaper i vare sig programmering eller HTML-kunskaper.

Denna kurs är den första i ett kurskluster "Databaser och Webb (db-o-webb)" som riktar sig till webbutvecklaren som vill lära sig att bygga strukturerade webbapplikationer.

Kursen kan läsas som en del i detta kurskluster eller som en enskild kurs.

Efter avslutad kurs finns det ett antal möjliga fortsättningskurser, tex "Databaser och Objektorienterad PHP-programmering", "Databasteknik och Webbapplikationer, intro", "Databasteknik och Webbapplikationer, fortsättning".

Bra att veta

Frågor?

Mikael Roos

Kursansvarig:

Mikael Roos

mikael.roos@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar