Matematisk problemlösning

Odefinierad, 4,0 hp

  • Studietid: 2023 vecka 34 till 2023 vecka 43
  • Ort: Campus Karlskrona
  • Undervisningsform: Campus, dagtid, kvartsfart 25%
  • Huvudområde: Matematik
  • Språk: Svenska
  • Nivå: G1N
  • Anmälningskod: BGWHN
  • Kurskod: MA1486
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Matematisk problemlösning, 4,0 hp

En matematikkurs som möjliggör utveckling av matematiska förmågor, men också personliga och professionella förmågor som är viktiga för olika yrkesroller – finns det?

Ja, i kursen Matematisk problemlösning finns goda grunder för att studera och utvecklas på ett helt annat sätt än vad många andra matematikkurser erbjuder.

Läs mer om kursen här http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1355913/FULLTEXT02.pdf ansök, så ses vi till hösten.

Bra att veta

Frågor?

Profilbild

Kursansvarig:

Linda Mattsson

linda.mattsson@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Utbildningstyp

Visa endast

Terminsstart

Studieort

Nivå

Studietakt

Liknande utbildningar

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×