Fysik alfa

Odefinierad, 12 Förutbildningspoäng

  • Studietid: 2023 vecka 44 till 2024 vecka 7
  • Ort: Distans
  • Undervisningsform: Distans, dagtid, halvfart 50%
  • Huvudområde:
  • Språk: Svenska
  • Nivå:
  • Anmälningskod: BTKX7
  • Kurskod: FY0007
Visa mer

Kurstypen är odefinierad. Ansökan är inte möjlig.

Visa mer

Fysik alfa, 12 Förutbildningspoäng

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig de kunskaper i fysik som krävs för att börja på ingenjörsutbildning på högskolenivå, d.v.s. motsvarande tre årskurser fysik från gymnasieskolans NV-program, samt en översiktlig förståelse för fysikens tillämpningar inom olika teknikområden.

Bra att veta

Frågor?

Profilbild

Kursansvarig:

Hanne Månsson

hanne.mansson@bth.se

Studievägledning:

studievagledning@bth.se

Vad är maskinteknik?

Ta reda på mer om din framtid! Vad kommer du att studera under din utbildning och vad kan du arbeta med efteråt? Vilka branscher kommer att efterfråga din kompetens och vilka delar av vår vardag kommer du kunna påverka?